Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5621
UUID βάσης δεδομένων: 2a903df5-e372-436b-83b1-3a4c3e35802d
Όνομα: Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Στύλλοι
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.700,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
22.200,0 0,0 1.000,0 2.500,0
86,4% 0,0% 3,9% 9,7%
Γενικά στατιστικά
Στύλλοι:
0,00
41,00
0,0%
Στύλλοι:
0,00
1,00
0,0%
Στύλλοι:
0,00
42,00
0,0%
Στύλλοι:
0,00
42,00
0,0%
Στύλλοι:
4,00
85,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Στύλλοι:
970,00
4.579,00
21,2%
Γαίες (αξία)
Στύλλοι:
22.200,00
132.075,00
16,8%
Στύλλοι:
0,00
0,00
0,0%
Στύλλοι:
1,00
45,00
2,2%
Στύλλοι:
0,00
0,00
0,0%
Στύλλοι:
1,00
98,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Στύλλοι:
0,00
0,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Στύλλοι:
1.000,00
14.035,00
7,1%
Στύλλοι:
1,00
49,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Στύλλοι:
10,00
1.164,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Στύλλοι:
2.500,00
21.181,00
11,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Στύλλοι:
25.700,00
167.291,00
15,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 970,00 22.200,00
002   γη με βλάστηση 4 970,00 22.200,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 670,00 20.700,00
004   βαμβάκι 2 320,00 17.200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 320,00 17.200,00
006   δημητριακά 1 350,00 3.500,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 350,00 3.500,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 300,00 1.500,00
009   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 1.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 1.000,00
003   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 1 1 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 8:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5621/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό