Όνομα: İskelede Mukim Pedro Yakumo Bozoviç'in Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İskelede Mukim Pedro Yakumo Bozoviç'in Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 955.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
125.0 0.0 830.0 0.0
13.1% 0.0% 86.9% 0.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
42.00
0.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
0.00
0.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
47.00
0.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
47.00
0.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
2.00
53.00
3.8%
Γαίες (εμβαδόν)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
5.00
1,153.50
0.4%
Γαίες (αξία)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
125.00
19,485.00
0.6%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
19.00
0.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
5.00
50.00
10.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
114.00
0.0%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
7.00
88.00
8.0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
980.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
830.00
6,185.00
13.4%
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
54.00
0.0%
Ζώα (αριθμός)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
609.00
0.0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
0.00
19,121.00
0.0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άγιος Θεόδωρος (Αμμοχώστου):
955.00
45,771.00
2.1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2 5.00 125.00
002   2 5.00 125.00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 3.00 75.00
004   άλλος περιφραγμένο αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (diğer firahti ma' dolap kuyusu) 1 2.00 50.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 7 830.00
002   σπίτι (hane) 1 1 400.00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100.00
004   μάντρα με σπίτι (mandıra maa hane) 1 1 100.00
005   1 1 80.00
006   1 1 80.00
007   μονόχωρο υπηρετών (hi̇zmetkar odasi) 1 1 80.00
008   αποθήκη (mahzen) 1 2 100.00
009   κατάστημα (mağaza) 1 2 100.00
010   1 2 150.00
011   στάβλος (ahir) 1 2 150.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 5, 2020, 3:19 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: İskelede Mukim Pedro Yakumo Bozoviç'in Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5624/ στις 28/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό