Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5627
UUID βάσης δεδομένων: 26f0f554-8c52-48a5-a2e5-7cb162f66444
Όνομα: Τσιφλίκι του προξένου της Πρωσίας Γιακουμέττου Ματέι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Prusya Konsolosu Yakumeto Madei'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Λιβάδια
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.150,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.100,0 0,0 5.000,0 2.050,0
65,0% 0,0% 24,8% 10,2%
Γενικά στατιστικά
Λιβάδια:
0,00
22,00
0,0%
Λιβάδια:
0,00
0,00
0,0%
Λιβάδια:
0,00
29,00
0,0%
Λιβάδια:
0,00
30,00
0,0%
Λιβάδια:
4,00
75,00
5,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Λιβάδια:
560,00
3.277,50
17,1%
Γαίες (αξία)
Λιβάδια:
13.100,00
91.285,00
14,4%
Λιβάδια:
0,00
6,00
0,0%
Λιβάδια:
1,00
31,00
3,2%
Λιβάδια:
0,00
20,00
0,0%
Λιβάδια:
1,00
31,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Λιβάδια:
0,00
145,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Λιβάδια:
5.000,00
13.560,00
36,9%
Λιβάδια:
2,00
19,00
10,5%
Ζώα (αριθμός)
Λιβάδια:
8,00
89,00
9,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Λιβάδια:
2.050,00
7.730,00
26,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Λιβάδια:
20.150,00
112.720,00
17,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 560,00 13.100,00
002   γη με βλάστηση 4 560,00 13.100,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 550,00 12.000,00
004   βαμβάκι 2 150,00 8.000,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 150,00 8.000,00
006   δημητριακά 1 400,00 4.000,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 400,00 4.000,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 10,00 1.100,00
009   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (eşcar-ı müşmireli dolab kuyusu ile bağçe) 1 10,00 1.100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 5.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 5.000,00
003   σπίτι με δεξαμενή και αχυρώνα (hane ma havuz ve samanlık) 1 1 5.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 300,00
002   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
003   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 14, 2021, 10:01 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι του προξένου της Πρωσίας Γιακουμέττου Ματέι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5627/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό