Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5629
UUID βάσης δεδομένων: 4082af73-04a5-4375-b3d1-621b5cf86832
Όνομα: Prusya Konsolosu Yakumetto'nun Karındaşı Baldo'nun Kızı Evmeniye Nasraniye'nin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Prusya Konsolosu Yakumetto'nun Karındaşı Baldo'nun Kızı Evmeniye Nasraniye'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Νήσου
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.090,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.290,0 0,0 2.100,0 2.700,0
73,5% 0,0% 11,6% 14,9%
Γενικά στατιστικά
Νήσου:
0,00
21,00
0,0%
Νήσου:
0,00
0,00
0,0%
Νήσου:
0,00
21,00
0,0%
Νήσου:
0,00
21,00
0,0%
Νήσου:
5,00
49,00
10,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Νήσου:
395,00
1.887,50
20,9%
Γαίες (αξία)
Νήσου:
13.290,00
29.197,50
45,5%
Νήσου:
0,00
13,00
0,0%
Νήσου:
2,00
24,00
8,3%
Νήσου:
0,00
542,00
0,0%
Νήσου:
2,00
24,00
8,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Νήσου:
0,00
9.510,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Νήσου:
2.100,00
7.040,00
29,8%
Νήσου:
3,00
28,00
10,7%
Ζώα (αριθμός)
Νήσου:
204,00
827,00
24,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Νήσου:
2.700,00
13.093,00
20,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Νήσου:
18.090,00
58.840,50
30,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 395,00 13.290,00
002   γη με βλάστηση 3 393,00 9.250,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 387,00 6.250,00
004   βαμβάκι 1 87,00 4.750,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 87,00 4.750,00
006   δημητριακά 1 300,00 1.500,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 300,00 1.500,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 6,00 3.000,00
009   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 1 6,00 3.000,00
010   άλλη χρήση γης 2 2,00 4.040,00
011   αλώνι (harman) 1 2,00 40,00
012   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 2.100,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.000,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 201 1.950,00
002   μουλάρι (katir) 1 1 350,00
003   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 200 1.600,00
004   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 200 1.600,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 14, 2023, 10:55 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Prusya Konsolosu Yakumetto'nun Karındaşı Baldo'nun Kızı Evmeniye Nasraniye'nin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5629/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό