Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5632
UUID βάσης δεδομένων: 23ad7b9a-3132-4f03-bfed-053bf980686f
Όνομα: Prusya Konsolosu Karındaşı Can Andoni Marni'nin Kızı Etlanda Nasraniye'nin Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Prusya Konsolosu Karındaşı Can Andoni Marni'nin Kızı Etlanda Nasraniye'nin Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.140,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.140,0 0,0 200,0 2.800,0
41,6% 0,0% 3,9% 54,5%
Γενικά στατιστικά
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
28,00
0,0%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
0,00
0,0%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
26,00
0,0%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
26,00
0,0%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
2,00
49,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
64,00
2.537,00
2,5%
Γαίες (αξία)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
2.140,00
20.710,00
10,3%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
5,00
0,0%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
1,00
32,00
3,1%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
13,00
0,0%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
1,00
118,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
0,00
130,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
200,00
11.110,00
1,8%
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
1,00
28,00
3,6%
Ζώα (αριθμός)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
350,00
1.066,00
32,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
2.800,00
13.830,00
20,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα):
5.140,00
45.780,00
11,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 64,00 2.140,00
002   γη με βλάστηση 2 64,00 2.140,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 64,00 2.140,00
004   βαμβάκι 2 64,00 2.140,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 64,00 2.140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 200,00
002   αγροτικά κτήρια 1 1 200,00
003   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 350 2.800,00
002   πρόβατα (agnam) 1 350 2.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 4, 2023, 6:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Prusya Konsolosu Karındaşı Can Andoni Marni'nin Kızı Etlanda Nasraniye'nin Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5632/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό