Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5635
UUID βάσης δεδομένων: 974e7582-f82e-422f-afc2-a1103160ae9c
Όνομα: Τσιφλίκι στον καζά Κερύνειας (αδιευκρίνιστη τοποθεσία)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Kasabasında Arab Ahmed Paşa Mahallesi Sakinlerinden Danimarka Tüccarlarından Simon veled-i Ermeniyan Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κερύνειας
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.260,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.500,0 7.060,0 2.600,0 4.100,0
15,4% 43,4% 16,0% 25,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.423,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
43,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.607,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
0,00
1.643,00
0,0%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
2.866,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κερύνειας:
250,00
30.017,52
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κερύνειας:
2.500,00
611.147,50
0,4%
Καζάς Κερύνειας:
2,00
2.011,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
1.713,00
0,1%
Καζάς Κερύνειας:
712,00
35.582,00
2,0%
Καζάς Κερύνειας:
1,00
2.345,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
7.060,00
389.495,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
2.600,00
263.601,00
1,0%
Καζάς Κερύνειας:
3,00
915,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κερύνειας:
406,00
20.490,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
4.100,00
287.405,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κερύνειας:
16.260,00
1.551.648,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 250,00 2.500,00
002   γη με βλάστηση 1 250,00 2.500,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 250,00 2.500,00
004   δημητριακά 1 250,00 2.500,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 250,00 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 712 7.060,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 700 7.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 700 7.000,00
004   χαρουπιές 1 12 60,00
005   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 12 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 2.600,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 404 3.600,00
002   πρόβατα (agnam) 1 400 3.200,00
003   αγελάδα (inek) 1 4 400,00
004   νεαρός ταύρος (tosun) 1 4 400,00
005   αγελάδα και νεαρός ταύρος (inek tosun) 1 4 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 19, 2021, 11:10 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι στον καζά Κερύνειας (αδιευκρίνιστη τοποθεσία). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5635/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό