Όνομα: Βατιλή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vadili
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vatili
Βατιλή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vatili
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24.447,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
13.090,0 60,0 3.235,0 8.122,0
53,5% 0,2% 13,2% 33,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
87,00
2.171,00
4,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
91,00
2.398,00
3,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
166,00
4.064,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1.189,00
60.201,63
2,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
13.090,00
785.033,00
1,7%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
99,00
2.382,00
4,2%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
4.050,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
752,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
60,00
48.731,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.235,00
258.767,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
109,00
2.678,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
509,00
34.250,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.122,00
402.846,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
24.447,00
1.487.147,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa Kethüda
Βατιλή 4.075,00
Hasan γιος του ιμάμη
Βατιλή 2.790,00
Hasan γιος του İbrahim
Βατιλή 310,00
Καρά Mehmed γιος του Abdullah
Βατιλή 820,00
Χασάπης Ahmed
Βατιλή 539,00
'Ömer Efendi
Βατιλή 1.210,00
İbrahim
Βατιλή 1.030,00
Mustafa γιος του Hacı Salih
Βατιλή 670,00
Κουτσός Hüseyin
Βατιλή 965,00
Κουτσός Mehmed
Βατιλή 1.380,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 166 1.551,00 18.360,00
002   γη με βλάστηση 75 572,00 13.195,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 200,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 4,00 200,00
005   51 314,00 7.810,00
006   βαμβάκι 50 214,00 7.310,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 46 179,00 6.100,00
008   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 1 13,00 520,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 12,00 390,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 240,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 1 2,00 60,00
012   δημητριακά 1 100,00 500,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 500,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 254,00 5.185,00
015   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı tarla) 2 23,00 1.050,00
016   κήπος χωρίς πηγάδι (kuyusuz bağçe) 1 3,00 60,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 9,00 450,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 7,00 350,00
019   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 14 37,00 2.400,00
020   αγροτεμάχιο (tarla) 3 175,00 875,00
021   24 2,00 20,00
022   αλώνι (harman) 24 2,00 20,00
023   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 67 977,00 5.145,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 67 977,00 5.145,00
026   άγονος κήπος με πηγάδι (kıraç kuyulu bağçe) 1 3,00 180,00
027   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 100,00
028   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 6 60,00
002   ελιές 1 6 60,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 99 23 3.385,00
002   σπίτι (hane) 86 1 3.185,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   12 21 100,00
006   κυψέλη (ari kovani) 12 21 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 109 561 10.542,00
002   πρόβατα (agnam) 26 441 3.528,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 1 650,00
004   φοράδα (kisrak) 4 1 650,00
005   αγελάδα (inek) 15 12 1.105,00
006   δαμαλάκι (dana) 8 3 180,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 3 180,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
009   ζεύγος βοδιού και αγελάδας (inek öküz çift) 1 1 250,00
010   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 300,00
011   μουλάρι (katir) 16 2 2.300,00
012   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
013   αίγες (keçi̇) 2 15 120,00
014   βόδι (öküz) 44 7 2.175,00
015   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 43 6 1.925,00
016   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 83 664,00
017   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 53 424,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βατιλή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5640/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό