Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5640
UUID βάσης δεδομένων: 588544ee-e656-4618-868c-c0421c071554
Όνομα: Βατιλή
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vadili
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Vatili
Βατιλή
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Vatili
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 77.832,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
35.520,0 60,0 14.340,0 27.912,0
45,6% 0,1% 18,4% 35,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
87,00
2.171,00
4,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
91,00
2.398,00
3,8%
Καζάς Μεσαορίας:
91,00
2.402,00
3,8%
Καζάς Μεσαορίας:
166,00
4.064,00
4,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
3.656,00
114.431,13
3,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
35.520,00
1.375.343,50
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
99,00
2.382,00
4,2%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
5.906,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
126,00
3.048,00
4,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
60,00
66.731,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.340,00
547.867,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
109,00
2.678,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
926,00
48.509,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
27.912,00
807.336,00
3,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
77.832,00
2.797.277,50
2,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 4.075,00
Hasan γιος του ιμάμη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 2.790,00
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 310,00
Καρά Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 820,00
Χασάπης Ahmed
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Βατιλή 539,00
'Ömer Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 1.210,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 1.030,00
Mustafa γιος του Hacı Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 670,00
Κουτσός Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 965,00
Κουτσός Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βατιλή 1.380,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 166 3.656,00 35.520,00
002   γη με βλάστηση 75 782,00 20.395,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 200,00
004   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 4,00 200,00
005   μη δενδρώδης καλλιέργεια 51 492,00 13.510,00
006   βαμβάκι 50 392,00 13.010,00
007   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 46 357,00 11.800,00
008   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolap kuyusuyla pembe tarlası) 1 13,00 520,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 12,00 390,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 8,00 240,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονο νερό (su basar penbe tarlası) 1 2,00 60,00
012   δημητριακά 1 100,00 500,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 100,00 500,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 23 286,00 6.685,00
015   αγροτεμάχιο με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı tarla) 2 23,00 1.050,00
016   κήπος χωρίς πηγάδι (kuyusuz bağçe) 1 3,00 60,00
017   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 9,00 450,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 7,00 350,00
019   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 14 69,00 3.900,00
020   αγροτεμάχιο (tarla) 3 175,00 875,00
021   άλλη χρήση γης 24 24,00 240,00
022   αλώνι (harman) 24 24,00 240,00
023   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 67 2.850,00 14.885,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 67 2.850,00 14.885,00
026   άγονος κήπος με πηγάδι (kıraç kuyulu bağçe) 1 3,00 180,00
027   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 100,00
028   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 6 60,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 6 60,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 99 126 14.340,00
002   σπίτι (hane) 86 86 14.015,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 12 39 225,00
006   κυψέλη (ari kovani) 12 39 225,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 65 879 16.487,00
002   πρόβατα (agnam) 26 741 5.928,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 4 950,00
004   φοράδα (kisrak) 4 4 950,00
005   αγελάδα (inek) 14 19 1.175,00
006   δαμαλάκι (dana) 8 9 350,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 9 350,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
009   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 300,00
010   μουλάρι (katir) 16 16 7.400,00
011   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 1 1 500,00
012   αίγες (keçi̇) 2 15 120,00
013   βόδι (öküz) 1 1 250,00
014   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 83 664,00
015   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 53 424,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βατιλή. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5640/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό