Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5642
UUID βάσης δεδομένων: 04ddcc0e-7de9-403c-aa6a-12b7327cf23d
Όνομα: Μελούσεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Meluşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melouseia
Μελούσεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melousha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.665,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.240,0 0,0 1.840,0 3.585,0
18,6% 0,0% 27,6% 53,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.171,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.402,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
4.064,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
304,00
114.431,13
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.240,00
1.375.343,50
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
2.382,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
3.048,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.840,00
547.867,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
278,00
48.509,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.585,00
807.336,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.665,00
2.797.277,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 780,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 200,00
Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 100,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 1.760,00
Osman γιος του Mani
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 115,00
Süleyman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 815,00
Hüseyin Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 1.040,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 620,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούσεια 1.235,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 9 304,00 1.240,00
002   άλλη χρήση γης 4 4,00 40,00
003   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
004   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 300,00 1.200,00
005   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 300,00 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 24 1.840,00
002   σπίτι (hane) 9 9 1.750,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 15 90,00
004   κυψέλη (ari kovani) 5 15 90,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 273 2.335,00
002   πρόβατα (agnam) 5 270 2.160,00
003   αγελάδα (inek) 2 3 175,00
004   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 100,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελούσεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5642/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό