Όνομα: Μελούσεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Meluşa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melouseia
Μελούσεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melousha
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.065,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.010,0 0,0 1.470,0 2.585,0
19,9% 0,0% 29,0% 51,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.171,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
4.064,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
251,00
60.201,63
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.010,00
785.033,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
2.382,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
752,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.470,00
258.767,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
273,00
34.250,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.585,00
402.846,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.065,00
1.487.147,00
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
Μελούσεια 780,00
Hasan γιος του Mehmed
Μελούσεια 200,00
Καρά Hasan
Μελούσεια 100,00
Mehmed γιος του Hasan
Μελούσεια 1.760,00
Osman γιος του Mani
Μελούσεια 115,00
Süleyman γιος του Mustafa
Μελούσεια 815,00
Hüseyin Dede
Μελούσεια 1.040,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Μελούσεια 620,00
Hüseyin γιος του Osman
Μελούσεια 1.235,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 9 251,00 1.010,00
002   4 1,00 10,00
003   αλώνι (harman) 4 1,00 10,00
004   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 250,00 1.000,00
005   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 250,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 14 11 1.470,00
002   σπίτι (hane) 9 1 1.400,00
003   5 10 70,00
004   κυψέλη (ari kovani) 5 10 70,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 12 274 2.585,00
002   πρόβατα (agnam) 5 270 2.160,00
003   αγελάδα (inek) 2 3 175,00
004   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 2 100,00
005   βόδι (öküz) 5 1 250,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελούσεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5642/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό