Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5643
UUID βάσης δεδομένων: ded624b1-b5c7-4ff3-8d43-012b8f352e6d
Όνομα: Oρνίθι, το
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ornuta
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ornithi
Oρνίθι, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ornithi Orunta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.874,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.075,0 100,0 3.870,0 12.829,0
37,5% 0,4% 14,4% 47,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.171,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.398,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
2.402,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
4.064,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.324,00
114.431,13
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
10.075,00
1.375.343,50
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
2.382,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
11,00
5.906,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
37,00
3.048,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
100,00
66.731,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.870,00
547.867,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
797,00
48.509,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
12.829,00
807.336,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
26.874,00
2.797.277,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 3.730,00
Ναύτης Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 660,00
Παπλωματάς Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 620,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 170,00
Καρά Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 2.340,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 2.020,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 2.390,00
Γυναίκα του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 250,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 2.980,00
Ahmed γιος του βοσκού Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Oρνίθι, το 660,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 48 1.324,00 10.075,00
002   γη με βλάστηση 16 125,00 5.055,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 37,00 950,00
004   βαμβάκι 2 37,00 950,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 37,00 950,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 88,00 4.105,00
007   αγροτεμάχιο κήπου με πηγάδι (kuyulu bağçe tarlası) 1 6,00 250,00
008   κήπος με πηγάδι (kuyulu bağçe) 2 10,00 450,00
009   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 5,00 250,00
010   κήπος (bağçe) 2 8,00 400,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 100,00
012   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 5 51,00 2.550,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 3,00 15,00
014   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 3,00 90,00
015   άλλη χρήση γης 14 14,00 140,00
016   αλώνι (harman) 14 14,00 140,00
017   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 1.185,00 4.880,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 1.185,00 4.880,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 11 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 11 100,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 5 50,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 2 10,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 37 3.870,00
002   σπίτι (hane) 20 20 3.740,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 16 80,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 38 784 9.579,00
002   πρόβατα (agnam) 19 763 6.144,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
005   αγελάδα (inek) 11 11 535,00
006   δαμαλάκι (dana) 8 8 235,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 8 235,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 150,00
009   μουλάρι (katir) 7 9 2.750,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Oρνίθι, το. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5643/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό