Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5645
UUID βάσης δεδομένων: de4c97cf-bf91-4ab8-a3d3-5329351eba8c
Όνομα: Πυργά (Αμμοχώστου) (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pyrga (Ammochostou)
Πυργά (Αμμοχώστου) (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pyrga
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.105,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.615,0 1.110,0 2.550,0 4.830,0
57,8% 5,5% 12,7% 24,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
2.171,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.398,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.402,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
11,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
451,00
114.431,13
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
11.615,00
1.375.343,50
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.382,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
111,00
5.906,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
3.048,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.110,00
66.731,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.550,00
547.867,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
11,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
353,00
48.509,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.830,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
20.105,00
2.797.277,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά (Αμμοχώστου) (η) 5.940,00
Γυναίκα του Hacı Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά (Αμμοχώστου) (η) 250,00
Mustafa γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά (Αμμοχώστου) (η) 10.755,00
Κυθρεώτης Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά (Αμμοχώστου) (η) 245,00
Hasan γιος του Καρά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά (Αμμοχώστου) (η) 50,00
'Ali γιος του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πυργά (Αμμοχώστου) (η) 50,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 11 451,00 11.615,00
002   γη με βλάστηση 7 300,00 10.845,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 261,00 10.650,00
004   βαμβάκι 5 261,00 10.650,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 261,00 10.650,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 39,00 195,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 2 39,00 195,00
008   άλλη χρήση γης 2 1,00 20,00
009   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 150,00 750,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 150,00 750,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 111 1.110,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 111 1.110,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 111 1.110,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 9 2.550,00
002   σπίτι (hane) 8 8 2.450,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 348 3.580,00
002   πρόβατα (agnam) 4 340 2.720,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 3 350,00
004   φοράδα (kisrak) 2 3 350,00
005   αγελάδα (inek) 2 4 210,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 2 60,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 60,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2020, 4:57 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πυργά (Αμμοχώστου) (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5645/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό