Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5647
UUID βάσης δεδομένων: 7cd68367-aeae-4378-8b1c-4b5f64d60a76
Όνομα: Σίντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sinda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sinta
Σίντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sinta
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.329,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.310,0 0,0 3.720,0 11.299,0
29,6% 0,0% 17,4% 53,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
2.171,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
2.398,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
2.402,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
4.064,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
633,00
114.431,13
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
6.310,00
1.375.343,50
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
34,00
2.382,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
37,00
3.048,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.720,00
547.867,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
38,00
2.678,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
689,00
48.509,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
11.299,00
807.336,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
21.329,00
2.797.277,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 2.390,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 50,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 244,00
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 2.400,00
Köle Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 1.030,00
Kavi Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 600,00
Καρά Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 3.465,00
Φελλάχος Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 2.775,00
Βοσκός Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 1.345,00
Süleyman γιος του Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σίντα 195,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 633,00 6.310,00
002   γη με βλάστηση 9 93,00 2.850,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 83,00 2.490,00
004   βαμβάκι 6 83,00 2.490,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 6 83,00 2.490,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 10,00 360,00
007   κήπος (bağçe) 2 6,00 240,00
008   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 4,00 120,00
009   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
010   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 538,00 3.440,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 538,00 3.440,00
013   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 30,00 900,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 34 37 3.720,00
002   σπίτι (hane) 33 33 3.700,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 4 20,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 678 7.799,00
002   πρόβατα (agnam) 12 658 5.264,00
003   πρόβατα (koyun) 1 80 640,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   καμήλα (deve) 1 4 160,00
007   αγελάδα (inek) 10 10 525,00
008   δαμαλάκι (dana) 5 5 150,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 5 150,00
010   μουλάρι (katir) 4 4 1.550,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2020, 4:55 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σίντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5647/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό