Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5648
UUID βάσης δεδομένων: f80c7c93-e43f-4adf-b17d-8b422fdf9d36
Όνομα: Στρογγυλός (ο)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstroncilo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Strongylos
Στρογγυλός (ο)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Strongylo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 74.768,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
46.986,0 0,0 10.040,0 17.742,0
62,8% 0,0% 13,4% 23,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
61,00
2.171,00
2,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.398,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.402,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
108,00
4.064,00
2,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.930,00
114.431,13
2,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
46.986,00
1.375.343,50
3,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
60,00
2.382,00
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
72,00
3.048,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.040,00
547.867,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
88,00
2.678,00
3,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
718,00
48.509,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
17.742,00
807.336,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
74.768,00
2.797.277,50
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Πρώτος ευνούχος Ekizoğlu Osman Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 2.749,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 50,00
Κόρη του Merhum Lefkoşa Alaybeyisi Seyid Hasan Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 1.944,00
Merhum Lefkoşa Alaybeyisi Seyid Hasan Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 0,00
Mehmed Efendi γιος του Merhum Magosa Alaybeyisi Ahmed Ağa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 1.276,00
Lek Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 25,00
Σουρής Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 30,00
Ιμάμης και μουλλάς Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 2.991,00
Emir Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 1.317,00
Hasan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στρογγυλός (ο) 1.275,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 108 2.930,00 46.986,00
002   γη με βλάστηση 45 879,00 36.080,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 40 848,00 33.530,00
004   βαμβάκι 39 838,00 33.480,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 39 838,00 33.480,00
006   δημητριακά 1 10,00 50,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 10,00 50,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 31,00 2.550,00
009   αγροτεμάτιο με πηγάδι (kuyulu tarla) 1 5,00 250,00
010   κήπος (bağçe) 1 2,00 100,00
011   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 3 24,00 2.200,00
012   άλλη χρήση γης 23 25,00 290,00
013   αλώνι (harman) 23 25,00 290,00
014   αλώνι (harman yeri) 14 16,00 200,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 40 2.026,00 10.616,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 39 2.025,00 10.591,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,00 15,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,00 15,00
019   αγροτεμάχιο για μάντρα (-mandıra yeri) 1 1,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 60 72 10.040,00
002   σπίτι (hane) 57 59 9.930,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 12 60,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 12 60,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 61 683 8.992,00
002   πρόβατα (agnam) 25 639 5.102,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 3 450,00
004   αγελάδα (inek) 28 35 1.740,00
005   δαμαλάκι (dana) 17 23 765,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 17 23 765,00
007   μουλάρι (katir) 5 5 1.450,00
008   βόδι (öküz) 1 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στρογγυλός (ο). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5648/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό