Όνομα: Τρεμετουσιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tremetuşa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tremetousia
Τρεμετουσιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tremethousha Tremethus
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.428,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.068,0 350,0 4.595,0 4.415,0
18,1% 3,1% 40,2% 38,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Τρεμετουσιά (Αυτή η εγγραφή) 8.448 73,92%
Ayios Spyridhon Mon. Aya İspiriyona Manastırı 2.980 26,08%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
2.171,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.398,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
82,00
2,4%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
4.064,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
475,00
60.201,63
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
2.068,00
785.033,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
2.382,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
4.050,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
752,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
350,00
48.731,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.595,00
258.767,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
2.678,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
397,00
34.250,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.415,00
402.846,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
11.428,00
1.487.147,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης και μουλλάς İsmail
Τρεμετουσιά 1.500,00
Musa γιος του Ali
Τρεμετουσιά 50,00
Kuru Emir Mustafa
Τρεμετουσιά 1.270,00
Mustafa γιος του Καρά Hüseyin
Τρεμετουσιά 520,00
Mehmed γιος του Habib
Τρεμετουσιά 98,00
Hasan γιος του Mehmed
Τρεμετουσιά 780,00
İbrahim γιος του Hacı Ali
Τρεμετουσιά 470,00
Ahmed
Τρεμετουσιά 1.365,00
Γυναίκα του Hasan γιου του 'Ömer
Τρεμετουσιά 500,00
Hasan γιος του 'Ömer
Τρεμετουσιά 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 28 480,00 2.068,00
002   γη με βλάστηση 2 9,00 240,00
003   1 6,00 150,00
004   βαμβάκι 1 6,00 150,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 6,00 150,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 90,00
007   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 3,00 90,00
008   10 4,00 60,00
009   αλώνι (harman) 8 2,00 20,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
011   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 2,00 40,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 467,00 1.768,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 467,00 1.768,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 35 350,00
002   ελιές 3 35 350,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 300,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 25 5 4.645,00
002   σπίτι (hane) 24 4 4.595,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 20 401 4.665,00
002   πρόβατα (agnam) 5 395 3.160,00
003   αγελάδα (inek) 3 2 105,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 1 30,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 1 30,00
006   μουλάρι (katir) 2 1 650,00
007   βόδι (öküz) 10 3 750,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2020, 4:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρεμετουσιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5649/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό