Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5649
UUID βάσης δεδομένων: 0fb371eb-4f04-4730-aa15-f2c3613004df
Όνομα: Τρεμετουσιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tremetuşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tremetousia
Τρεμετουσιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tremethousha Tremethus
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.393,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.648,0 350,0 6.670,0 7.725,0
19,8% 1,9% 36,3% 42,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Τρεμετουσιά (Αυτή η εγγραφή) 15.413 83,80%
Ayios Spyridhon Mon. Aya İspiriyona Manastırı 2.980 16,20%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
2.171,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.398,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.402,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
4.064,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
836,00
114.431,13
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
3.648,00
1.375.343,50
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
2.382,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
5.906,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
3.048,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
350,00
66.731,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.670,00
547.867,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
2.678,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
570,00
48.509,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.725,00
807.336,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
18.393,00
2.797.277,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ιμάμης και μουλλάς İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 1.500,00
Musa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 50,00
Kuru Emir Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 1.270,00
Mustafa γιος του Καρά Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 520,00
Mehmed γιος του Habib
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 98,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 780,00
İbrahim γιος του Hacı Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 470,00
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 1.365,00
Γυναίκα του Hasan γιου του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 500,00
Hasan γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τρεμετουσιά 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 28 836,00 3.648,00
002   γη με βλάστηση 2 9,00 240,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 6,00 150,00
004   βαμβάκι 1 6,00 150,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 6,00 150,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 90,00
007   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (bağçe ma' dolap) 1 3,00 90,00
008   άλλη χρήση γης 10 10,00 120,00
009   αλώνι (harman) 8 8,00 80,00
010   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
011   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 2,00 40,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 817,00 3.288,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 817,00 3.288,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 35 350,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 35 350,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 300,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 26 6.670,00
002   σπίτι (hane) 24 25 6.620,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 563 5.975,00
002   πρόβατα (agnam) 5 555 4.440,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 135,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 60,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 60,00
006   μουλάρι (katir) 2 2 650,00
007   βόδι (öküz) 3 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2020, 4:53 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρεμετουσιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5649/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό