Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5650
UUID βάσης δεδομένων: f90e2d64-38dc-4c96-b084-0e0ba4b2c10c
Όνομα: Ayios Spyridhon Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya İspiriyona Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Τρεμετουσιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Spyridhon Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.980,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
430,0 300,0 2.000,0 250,0
14,4% 10,1% 67,1% 8,4%
Γενικά στατιστικά
Τρεμετουσιά:
1,00
25,00
4,0%
Τρεμετουσιά:
1,00
1,00
100,0%
Τρεμετουσιά:
1,00
30,00
3,3%
Τρεμετουσιά:
1,00
30,00
3,3%
Τρεμετουσιά:
3,00
28,00
10,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Τρεμετουσιά:
102,00
836,00
12,2%
Γαίες (αξία)
Τρεμετουσιά:
430,00
3.648,00
11,8%
Τρεμετουσιά:
1,00
3,00
33,3%
Τρεμετουσιά:
1,00
25,00
4,0%
Τρεμετουσιά:
30,00
35,00
85,7%
Τρεμετουσιά:
1,00
26,00
3,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Τρεμετουσιά:
300,00
350,00
85,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Τρεμετουσιά:
2.000,00
6.670,00
30,0%
Τρεμετουσιά:
1,00
20,00
5,0%
Ζώα (αριθμός)
Τρεμετουσιά:
1,00
570,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Τρεμετουσιά:
250,00
7.725,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Τρεμετουσιά:
2.980,00
18.393,00
16,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Σπυρίδωνα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayios Spyridhon Mon. 2.980,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 102,00 430,00
002   άλλη χρήση γης 2 2,00 30,00
003   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
004   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
005   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 20,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 400,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 30 300,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 300,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 300,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 2.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 5, 2020, 3:04 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayios Spyridhon Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5650/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό