Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5651
UUID βάσης δεδομένων: 32dfb9d1-73c0-4a12-af93-da34064319e5
Όνομα: Πέργαμος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Perkamo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pergamos
Πέργαμος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pergamos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.075,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.370,0 530,0 2.025,0 7.150,0
31,0% 3,8% 14,4% 50,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
2.171,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
2.398,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
2.402,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
503,00
114.431,13
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4.370,00
1.375.343,50
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
2.382,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
53,00
5.906,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
3.048,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
530,00
66.731,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.025,00
547.867,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
11,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
442,00
48.509,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.150,00
807.336,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.075,00
2.797.277,50
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsmail γιος του Hacı Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέργαμος 9.455,00
Şaban γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέργαμος 2.040,00
Yusuf γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέργαμος 1.280,00
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέργαμος 960,00
Hüseyin γιος του Halid
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πέργαμος 90,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 503,00 4.370,00
002   γη με βλάστηση 4 84,00 1.050,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2,00 100,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 82,00 950,00
007   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 8,00 400,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 2 74,00 550,00
009   άλλη χρήση γης 4 5,00 50,00
010   αλώνι (harman) 4 5,00 50,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 414,00 3.270,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 414,00 3.270,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 53 530,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 53 530,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 50 500,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 9 2.025,00
002   σπίτι (hane) 5 5 1.690,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 325,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 25,00
005   αμπελώνας με σπίτι (bağ hane) 1 1 300,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 437 5.900,00
002   πρόβατα (agnam) 3 430 3.800,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   καμήλα (deve) 1 4 1.200,00
006   μουλάρι (katir) 2 2 700,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέργαμος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5651/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό