Όνομα: Πέργαμος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Perkamo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pergamos
Πέργαμος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pergamos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14,075.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4,370.0 530.0 2,025.0 7,150.0
31.0% 3.8% 14.4% 50.8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
5.00
2,171.00
0.2%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
35.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
5.00
2,398.00
0.2%
Καζάς Μεσαορίας:
5.00
2,402.00
0.2%
Καζάς Μεσαορίας:
12.00
4,064.00
0.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
503.00
114,431.12
0.4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4,370.00
1,375,343.50
0.3%
Καζάς Μεσαορίας:
3.00
442.00
0.7%
Καζάς Μεσαορίας:
8.00
2,382.00
0.3%
Καζάς Μεσαορίας:
53.00
5,906.00
0.9%
Καζάς Μεσαορίας:
9.00
3,048.00
0.3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
530.00
66,731.00
0.8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2,025.00
547,867.00
0.4%
Καζάς Μεσαορίας:
11.00
2,678.00
0.4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
442.00
48,509.00
0.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7,150.00
807,336.00
0.9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14,075.00
2,797,277.50
0.5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İsmail γιος του Hacı Mehmed
Πέργαμος 9,455.00
Şaban γιος του Mustafa
Πέργαμος 2,040.00
Yusuf γιος του Ahmed
Πέργαμος 1,280.00
Hasan γιος του Halil
Πέργαμος 960.00
Hüseyin γιος του Halid
Πέργαμος 90.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 12 503.00 4,370.00
002   γη με βλάστηση 4 84.00 1,050.00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2.00 100.00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2.00 100.00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2.00 100.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 82.00 950.00
007   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 8.00 400.00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 2 74.00 550.00
009   4 5.00 50.00
010   αλώνι (harman) 4 5.00 50.00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 414.00 3,270.00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 414.00 3,270.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 53 530.00
002   ελιές 3 53 530.00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 50 500.00
004   ελιά (zeytun 2) 1 3 30.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 8 9 2,025.00
002   σπίτι (hane) 5 5 1,690.00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 325.00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 25.00
005   αμπελώνας με σπίτι (bağ hane) 1 1 300.00
006   1 2 10.00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 11 442 7,150.00
002   πρόβατα (agnam) 3 430 3,800.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200.00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200.00
005   καμήλα (deve) 1 4 1,200.00
006   μουλάρι (katir) 2 2 700.00
007   βόδι (öküz) 4 5 1,250.00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 5 1,250.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πέργαμος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5651/ στις 01/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό