Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5652
UUID βάσης δεδομένων: 70070ed7-ce8a-48d9-a502-8db1c049909e
Όνομα: Μόρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mora
Μόρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mora
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.564,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.634,0 0,0 6.105,0 12.825,0
26,0% 0,0% 23,9% 50,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
2.171,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.398,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.402,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
4.064,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.599,00
114.431,13
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
6.634,00
1.375.343,50
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.382,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
34,00
3.048,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.105,00
547.867,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
45,00
2.678,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
857,00
48.509,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
12.825,00
807.336,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
25.564,00
2.797.277,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τζαμάς Hüseyin Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 3.745,00
Τζαμάς Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 1.455,00
Γυναίκα του τζαμά Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 130,00
Abdullah γιος του Hacı Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 1.040,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 150,00
Βοσκός Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 130,00
Mehmed γιος του İmam
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 90,00
Ιμάμης Mustafa Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 1.790,00
Γυναίκα του ιμάμη Mustafa Efendi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 250,00
Abdülkadir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μόρα 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 1.599,00 6.634,00
002   γη με βλάστηση 7 592,00 2.460,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 592,00 2.460,00
004   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 2,00 100,00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 6 590,00 2.360,00
006   άλλη χρήση γης 16 16,00 160,00
007   αλώνι (harman) 16 16,00 160,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 991,00 4.014,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 991,00 4.014,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 34 6.105,00
002   σπίτι (hane) 27 27 5.980,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 838 8.075,00
002   πρόβατα (agnam) 16 804 6.740,00
003   αγελάδα (inek) 9 11 375,00
004   δαμαλάκι (dana) 8 10 300,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 10 300,00
006   μουλάρι (katir) 3 3 800,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 20 160,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μόρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5652/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό