Όνομα: Μόρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mora
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mora
Μόρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25,564.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6,634.0 0.0 6,105.0 12,825.0
26.0% 0.0% 23.9% 50.2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
25.00
2,171.00
1.2%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
35.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
30.00
2,398.00
1.3%
Καζάς Μεσαορίας:
30.00
2,402.00
1.2%
Καζάς Μεσαορίας:
36.00
4,064.00
0.9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1,599.00
114,431.12
1.4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
6,634.00
1,375,343.50
0.5%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
442.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
30.00
2,382.00
1.3%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
5,906.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
34.00
3,048.00
1.1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
66,731.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6,105.00
547,867.00
1.1%
Καζάς Μεσαορίας:
45.00
2,678.00
1.7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
857.00
48,509.00
1.8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
12,825.00
807,336.00
1.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
25,564.00
2,797,277.50
0.9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τζαμάς Hüseyin Dede
Μόρα 3,745.00
Τζαμάς Ali
Μόρα 1,455.00
Γυναίκα του τζαμά Ali
Μόρα 130.00
Abdullah γιος του Hacı Ahmed
Μόρα 1,040.00
Mehmed γιος του Hüseyin
Μόρα 150.00
Βοσκός Hasan
Μόρα 130.00
Mehmed γιος του İmam
Μόρα 90.00
Ιμάμης Mustafa Efendi
Μόρα 1,790.00
Γυναίκα του ιμάμη Mustafa Efendi
Μόρα 250.00
Abdülkadir
Μόρα 900.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 36 1,599.00 6,634.00
002   γη με βλάστηση 7 592.00 2,460.00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 592.00 2,460.00
004   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 2.00 100.00
005   αγροτεμάχιο (tarla) 6 590.00 2,360.00
006   16 16.00 160.00
007   αλώνι (harman) 16 16.00 160.00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 13 991.00 4,014.00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 13 991.00 4,014.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 30 34 6,105.00
002   σπίτι (hane) 27 27 5,980.00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100.00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100.00
005   1 5 25.00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 45 857 12,825.00
002   πρόβατα (agnam) 16 804 6,740.00
003   αγελάδα (inek) 9 11 375.00
004   δαμαλάκι (dana) 8 10 300.00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 10 300.00
006   μουλάρι (katir) 3 3 800.00
007   βόδι (öküz) 16 19 4,750.00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 16 19 4,750.00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 20 160.00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 20 160.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μόρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5652/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό