Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5653
UUID βάσης δεδομένων: a3a03d71-d108-4679-8558-2227c067c353
Όνομα: Άσκεια / Άσσεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Paşa nam-ı diğer Aşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Askeia / Asseia
Άσκεια / Άσσεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asha Pasha Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 169.010,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
85.441,0 10,0 38.095,0 45.464,0
50,6% 0,0% 22,5% 26,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άσκεια / Άσσεια (Αυτή η εγγραφή) 159.000 94,08%
Paşa Çiftliği Paşa Çiftliği 525 0,31%
Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği 9.485 5,61%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
120,00
2.171,00
5,5%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
35,00
8,6%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.398,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.402,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
277,00
4.064,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
7.450,50
114.431,13
6,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
85.441,00
1.375.343,50
6,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
128,00
2.382,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
182,00
3.048,00
6,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
38.095,00
547.867,00
7,0%
Καζάς Μεσαορίας:
183,00
2.678,00
6,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
2.216,00
48.509,00
4,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
45.464,00
807.336,00
5,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
169.010,00
2.797.277,50
6,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Zaim Mustafa Bey
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 2.730,00
'Arif γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 2.420,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 350,00
Hasan γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 1.245,00
Abdullah γιος του Sadık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 1.475,00
Hasan γιος του Sadık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 366,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Sadık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 665,00
Mahmud γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 200,00
İshak γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 210,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άσκεια / Άσσεια 250,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 277 7.450,50 85.441,00
002   γη με βλάστηση 131 3.065,00 63.271,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 122 2.936,00 61.156,00
004   βαμβάκι 120 2.656,00 58.506,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 119 2.645,00 58.176,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 11,00 330,00
007   δημητριακά 2 280,00 2.650,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 280,00 2.650,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 129,00 2.115,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 9 129,00 2.115,00
011   άλλη χρήση γης 56 65,50 565,00
012   αλώνι (harman) 55 65,00 550,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 90 4.320,00 21.605,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 90 4.320,00 21.605,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 25,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 25,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 59,00 295,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 128 182 38.095,00
002   σπίτι (hane) 115 118 37.440,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2.000,00
005   αγροτικά κτήρια 2 2 120,00
006   μάντρα (mandıra) 2 2 120,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 11 62 535,00
008   κυψέλη (ari kovani) 11 62 535,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 128 2.144 27.714,00
002   πρόβατα (agnam) 48 1.918 15.354,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 8 1.550,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 1.000,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 54 77 4.675,00
007   δαμαλάκι (dana) 30 39 1.715,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 30 39 1.715,00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 2 400,00
010   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 5 15 860,00
011   μουλάρι (katir) 14 14 4.050,00
012   μωρό μουλάρι (tay katır) 2 2 350,00
013   βόδι (öküz) 3 7 1.125,00
014   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 120 960,00
015   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 120 960,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άσκεια / Άσσεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5653/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό