Όνομα: Άσκεια / Άσσεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Paşa nam-ı diğer Aşa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Askeia / Asseia
Άσκεια / Άσσεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Asha Pasha Keuy
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 59.876,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
32.466,0 10,0 11.930,0 15.480,0
54,2% 0,0% 19,9% 25,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άσκεια / Άσσεια (Αυτή η εγγραφή) 49.866 83,28%
Paşa Çiftliği Paşa Çiftliği 525 0,88%
Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği 9.485 15,84%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
120,00
2.171,00
5,5%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
35,00
8,6%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.398,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
82,00
2,4%
Καζάς Μεσαορίας:
277,00
4.064,00
6,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
2.418,50
60.201,63
4,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
32.466,00
785.033,00
4,1%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
128,00
2.382,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
52,00
752,00
6,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
11.930,00
258.767,00
4,6%
Καζάς Μεσαορίας:
183,00
2.678,00
6,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.275,00
34.250,00
3,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
15.480,00
402.846,00
3,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
59.876,00
1.487.147,00
4,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Zaim Mustafa Bey
Άσκεια / Άσσεια 2.730,00
'Arif γιος του Halil
Άσκεια / Άσσεια 2.420,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Άσκεια / Άσσεια 350,00
Hasan γιος του Halil
Άσκεια / Άσσεια 1.245,00
Abdullah γιος του Sadık
Άσκεια / Άσσεια 1.475,00
Hasan γιος του Sadık
Άσκεια / Άσσεια 366,00
Γυναίκα του Hasan γιου του Sadık
Άσκεια / Άσσεια 665,00
Mahmud γιος του Mehmed
Άσκεια / Άσσεια 200,00
İshak γιος του Mehmed
Άσκεια / Άσσεια 210,00
Hasan γιος του Ahmed
Άσκεια / Άσσεια 250,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 277 3.065,50 37.251,00
002   γη με βλάστηση 131 1.383,00 28.951,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 122 1.254,00 27.196,00
004   βαμβάκι 120 974,00 24.546,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 119 963,00 24.216,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 11,00 330,00
007   δημητριακά 2 280,00 2.650,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 280,00 2.650,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 129,00 1.755,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 9 129,00 1.755,00
011   άλλη χρήση γης 56 13,50 35,00
012   αλώνι (harman) 55 13,00 20,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
014   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 0,50 15,00
015   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 90 1.669,00 8.265,00
016   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 90 1.669,00 8.265,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 1,00 25,00
018   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 1,00 25,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 59,00 295,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 128 55 12.555,00
002   σπίτι (hane) 115 7 11.950,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 150,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2.000,00
005   αγροτικά κτήρια 2 1 120,00
006   μάντρα (mandıra) 2 1 120,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 11 47 485,00
008   κυψέλη (ari kovani) 11 47 485,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 183 1.305 19.525,00
002   πρόβατα (agnam) 48 1.140 9.650,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 5 1.400,00
004   φοράδα (kisrak) 4 3 1.000,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 54 21 2.090,00
007   δαμαλάκι (dana) 30 6 785,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 30 6 785,00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 1 400,00
010   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 5 9 480,00
011   μουλάρι (katir) 14 2 1.800,00
012   μωρό μουλάρι (tay katır) 2 1 350,00
013   βόδι (öküz) 58 17 3.625,00
014   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 55 11 2.750,00
015   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 120 960,00
016   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 120 960,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άσκεια / Άσσεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5653/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό