Όνομα: Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Άσκεια / Άσσεια
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.485,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.525,0 0,0 2.000,0 1.960,0
58,2% 0,0% 21,1% 20,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
120,00
0,8%
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
3,00
33,3%
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
129,00
0,8%
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
2,00
50,0%
Άσκεια / Άσσεια:
3,00
277,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Άσκεια / Άσσεια:
455,00
2.418,50
18,8%
Γαίες (αξία)
Άσκεια / Άσσεια:
5.525,00
32.466,00
17,0%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
1,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
128,00
0,8%
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
1,00
0,0%
Άσκεια / Άσσεια:
1,00
52,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
0,00
10,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
2.000,00
11.930,00
16,8%
Άσκεια / Άσσεια:
2,00
183,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Άσκεια / Άσσεια:
124,00
1.275,00
9,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
1.960,00
15.480,00
12,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Άσκεια / Άσσεια:
9.485,00
59.876,00
15,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι του εκλιπόντα Αλί Εφέντιζαντε Μεχμέτ Εφέντη, κατοίκου Λευκωσίας
Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği 9.485,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 455,00 5.525,00
002   γη με βλάστηση 2 330,00 4.900,00
003   2 330,00 4.900,00
004   βαμβάκι 1 80,00 2.400,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 80,00 2.400,00
006   δημητριακά 1 250,00 2.500,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 250,00 2.500,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 125,00 625,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 125,00 625,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 2.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.000,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 124 1.960,00
002   βόδι (öküz) 1 4 1.000,00
003   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 4 1.000,00
004   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 120 960,00
005   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 120 960,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 2:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Lefkoşa Sakinlerinden Merhum Ali Efendizade Mehmed Efendi Çiftliği. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5654/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό