Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5655
UUID βάσης δεδομένων: 774675e0-1c61-441c-ad5f-8e9fd0444fa3
Όνομα: Πετροφάνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Bedrofan
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Petrofani
Πετροφάνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Petrophani
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.225,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.020,0 0,0 900,0 3.305,0
19,5% 0,0% 17,2% 63,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
2.171,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
2.398,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
2.402,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
4.064,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
202,00
114.431,13
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.020,00
1.375.343,50
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
2.382,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
3.048,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
900,00
547.867,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
7,00
2.678,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
306,00
48.509,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.305,00
807.336,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.225,00
2.797.277,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Hasan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πετροφάνι 2.340,00
Hacı Veli αδελφός του Hacı Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πετροφάνι 2.310,00
Ahmed γαμπρός του Hacı Veli αδελφού του Hacı Hasan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πετροφάνι 575,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 202,00 1.020,00
002   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
003   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
004   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
005   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 200,00 1.000,00
006   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 200,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 900,00
002   σπίτι (hane) 3 3 850,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 30,00
004   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 30,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 304 2.805,00
002   πρόβατα (agnam) 2 300 2.400,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 300,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 105,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πετροφάνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5655/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό