Όνομα: Πετροφάνι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Bedrofan
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Petrofani
Πετροφάνι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Petrophani
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.265,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
510,0 0,0 900,0 1.855,0
15,6% 0,0% 27,6% 56,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
2.171,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
2.398,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
4.064,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
101,00
60.201,63
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
510,00
785.033,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
2.382,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
900,00
258.767,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
7,00
2.678,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
153,00
34.250,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.855,00
402.846,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.265,00
1.487.147,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Hasan
Πετροφάνι 2.340,00
Hacı Veli αδελφός του Hacı Hasan
Πετροφάνι 2.310,00
Ahmed γαμπρός του Hacı Veli αδελφού του Hacı Hasan
Πετροφάνι 575,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 4 102,00 520,00
002   2 2,00 20,00
003   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
004   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
005   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 100,00 500,00
006   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 3 900,00
002   σπίτι (hane) 3 1 850,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 30,00
004   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 30,00
005   1 1 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 7 155 1.855,00
002   πρόβατα (agnam) 2 150 1.200,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 300,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 105,00
005   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
007   βόδι (öküz) 2 1 250,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πετροφάνι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5655/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό