Όνομα: Αβδελλερό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avdelloro
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Avdellero
Αβδελλερό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Avdelero
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.360,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.580,0 30,0 670,0 3.080,0
29,5% 0,6% 12,5% 57,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.171,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
4.064,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
291,50
60.201,63
0,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.580,00
785.033,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
442,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.382,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
4.050,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
48.731,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
670,00
258.767,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
2.678,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
353,00
34.250,00
1,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.080,00
402.846,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.360,00
1.487.147,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Hasan
Αβδελλερό 1.000,00
Δημήτρης γιος του Γαβριήλ
Αβδελλερό 1.765,00
Τζουβάνης γιος του İzi?
Αβδελλερό 200,00
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
Αβδελλερό 1.455,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
Αβδελλερό 510,00
Κυριάκος γιος του Αργύρη
Αβδελλερό 565,00
Γιος του Πέτρου
Αβδελλερό 740,00
Bodi γιος του Μάρκου
Αβδελλερό 645,00
Ζένιος γιος του Αργύρη
Αβδελλερό 1.415,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 15 292,50 1.580,00
002   γη με βλάστηση 2 5,50 15,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 5,50 15,00
004   δημητριακά 2 5,50 15,00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 5,50 15,00
006   άλλη χρήση γης 4 2,00 40,00
007   αλώνι (harman) 3 1,00 10,00
008   αλώνι (harman yeri) 3 1,00 10,00
009   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 30,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 285,00 1.525,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 285,00 1.525,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 7 70,00
003   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 10,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 3 30,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 1 10,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 1 670,00
002   σπίτι (hane) 9 1 670,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 354 3.330,00
002   πρόβατα (agnam) 8 350 2.800,00
003   αγελάδα (inek) 2 1 30,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 1 30,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 1 30,00
006   βόδι (öküz) 4 3 500,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αβδελλερό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5656/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό