Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5656
UUID βάσης δεδομένων: 9f42a1b5-ea7e-4c7a-b325-27dd1b422709
Όνομα: Αβδελλερό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avdelloro
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Avdellero
Αβδελλερό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Avdelero
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.295,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.115,0 90,0 1.590,0 4.500,0
25,5% 1,1% 19,2% 54,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.171,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.402,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
4.064,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
394,50
114.431,13
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
2.115,00
1.375.343,50
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
442,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.382,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
5.906,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
3.048,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
90,00
66.731,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.590,00
547.867,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
2.678,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
437,00
48.509,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.500,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.295,00
2.797.277,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του μουλλά (ιεροδιδάσκαλου) Hasan
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 1.000,00
Δημήτρης γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 1.765,00
Τζουβάνης γιος του Ιζή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 200,00
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 1.455,00
Γιωρκής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 510,00
Κυριάκος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 565,00
Γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 740,00
Πότης γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 645,00
Ζένιος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αβδελλερό 1.415,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 15 394,50 2.115,00
002   γη με βλάστηση 2 5,50 30,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 5,50 30,00
004   δημητριακά 2 5,50 30,00
005   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 5,50 30,00
006   άλλη χρήση γης 4 4,00 60,00
007   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
008   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 30,00
009   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 30,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 385,00 2.025,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 385,00 2.025,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 9 90,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 9 90,00
003   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 10,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 5 50,00
005   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 1 10,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 9 1.590,00
002   σπίτι (hane) 9 9 1.590,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 434 3.750,00
002   πρόβατα (agnam) 8 430 3.440,00
003   αγελάδα (inek) 2 2 60,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 60,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 60,00
006   βόδι (öküz) 1 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αβδελλερό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5656/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό