Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5657
UUID βάσης δεδομένων: 611ea32c-b8e7-46d7-8d92-2693e6962dc8
Όνομα: Ξυλοτύμβου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dimbu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Xylotymvou
Ξυλοτύμβου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Xylotymbo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.883,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.613,0 185,0 5.140,0 2.945,0
24,0% 1,7% 47,2% 27,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.171,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
2.398,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
2.402,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
4.064,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
492,50
114.431,13
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
2.613,00
1.375.343,50
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
442,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
16,00
2.382,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
5.906,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
3.048,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
185,00
66.731,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.140,00
547.867,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
211,00
48.509,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.945,00
807.336,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.883,00
2.797.277,50
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali Havra
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξυλοτύμβου 330,00
Παρασκευάς γιος του Βαρνάβα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 1.871,00
Μιχαήλ Τσιλάνγκος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 370,00
Βραχίμης γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 1.360,00
Ηλίας Φελλάχος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 88,00
Γυναίκα του Ιωσήφ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 880,00
Ιωσήφ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 0,00
Καρά Λένος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 304,00
Αδάμος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 1.570,00
Κτωρής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ξυλοτύμβου 455,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 19 492,50 2.613,00
002   γη με βλάστηση 5 15,00 565,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 14,00 540,00
004   καλλιέργειες συκιάς 2 4,00 180,00
005   κήπος με συκιές (inci̇r bağçesi̇) 1 3,00 150,00
006   περιφραγμένο τεμάχιο με συκιές (firahti ma' incir) 1 1,00 30,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 2 10,00 360,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 1,00 25,00
009   δημητριακά 1 1,00 25,00
010   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 25,00
011   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
012   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
013   αλώνι (harman yeri) 2 2,00 20,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 475,50 2.028,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 475,50 2.028,00
016   ερειπωμένο οικόπεδο (hâli̇ arsa) 1 0,00 30,00
017   ερειπωμένο οικόπεδο (arsa-i haliye) 1 0,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 23 185,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 8 110,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 8 110,00
004   συκιές 1 15 75,00
005   συκιές (eşcar-ı incir) 1 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 16 19 5.140,00
002   σπίτι (hane) 10 10 3.030,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 30,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 50,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 6 30,00
007   κυψέλη (ari kovani) 2 6 30,00
008   βοηθητικές κατασκευές 2 1 2.000,00
009   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolablık) 2 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 6 207 1.945,00
002   πρόβατα (agnam) 2 200 1.600,00
003   αγελάδα (inek) 4 7 345,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 4 120,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 4 120,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 9:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ξυλοτύμβου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5657/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό