Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5659
UUID βάσης δεδομένων: 40e19226-94d5-4889-a547-34b2760ec943
Όνομα: Αφάντεια - Ορνίθι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Afanya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Afanteia - Ornithi
Αφάντεια - Ορνίθι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Aphania
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 49.684,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
21.970,0 0,0 11.815,0 15.899,0
44,2% 0,0% 23,8% 32,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
54,00
2.171,00
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.398,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.402,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
112,00
4.064,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.931,00
114.431,13
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
21.970,00
1.375.343,50
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
50,00
2.382,00
2,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
50,00
3.048,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
11.815,00
547.867,00
2,2%
Καζάς Μεσαορίας:
59,00
2.678,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
877,00
48.509,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
15.899,00
807.336,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
49.684,00
2.797.277,50
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 2.175,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 450,00
İbrahim γιος του Ali
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αφάντεια - Ορνίθι 4.825,00
Mustafa γιος του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 1.830,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 1.780,00
Hüseyin γιος του Yakub
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 790,00
Φελλάχος Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 364,00
Keleşoğlu Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 2.345,00
Keleş Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 2.720,00
Mehmed γιος του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αφάντεια - Ορνίθι 1.045,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 112 1.931,00 21.970,00
002   γη με βλάστηση 65 792,00 15.985,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 50 464,00 13.045,00
004   βαμβάκι 50 464,00 13.045,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 34 308,00 8.670,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 2 8,00 200,00
007   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 14 148,00 4.175,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 328,00 2.940,00
009   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 125,00
010   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 8,00 400,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 10 299,00 2.015,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 16,00 400,00
013   άλλη χρήση γης 17 17,00 170,00
014   αλώνι (harman) 17 17,00 170,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 30 1.122,00 5.815,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 30 1.122,00 5.815,00
018   άγονο (kıraç) 4 100,00 500,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 50 11.815,00
002   σπίτι (hane) 50 50 11.815,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 43 858 11.099,00
002   πρόβατα (agnam) 14 410 3.280,00
003   πρόβατα (koyun) 3 95 760,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 12 18 1.600,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 3 525,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 525,00
009   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 3 7 475,00
010   μουλάρι (katir) 6 6 1.800,00
011   βόδι (öküz) 4 4 675,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 418 3.344,00
013   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 5 418 3.344,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 9:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αφάντεια - Ορνίθι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5659/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό