Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5661
UUID βάσης δεδομένων: 6370064a-b9ac-4e69-a15c-64900e399d6e
Όνομα: Αθιένου/Αθηένου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Atyoni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Athienou
Αθιένου/Αθηένου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Athiaenou Kiraji Keuy
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 167.181,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
87.805,0 209,0 32.625,0 46.542,0
52,5% 0,1% 19,5% 27,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
117,00
2.171,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
140,00
2.398,00
5,8%
Καζάς Μεσαορίας:
142,00
2.402,00
5,9%
Καζάς Μεσαορίας:
185,00
4.064,00
4,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
7.947,50
114.431,13
6,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
87.805,00
1.375.343,50
6,4%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
442,00
2,3%
Καζάς Μεσαορίας:
136,00
2.382,00
5,7%
Καζάς Μεσαορίας:
22,00
5.906,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
151,00
3.048,00
5,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
209,00
66.731,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
32.625,00
547.867,00
6,0%
Καζάς Μεσαορίας:
173,00
2.678,00
6,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.370,00
48.509,00
2,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
46.542,00
807.336,00
5,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
167.181,00
2.797.277,50
6,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Ζανέττος γιος του Χατζή Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 3.230,00
Χατζή Νικόλας γιος του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 4.975,00
Γυναίκα του Χατζή Νικόλα γιου του Χατζή Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 350,00
Γιωρκής γιος του παπά Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 4.015,00
Δημήτρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 2.415,00
Κόρη του Δημήτρη γιου του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 150,00
Λουκάς γιος του Μάριου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 1.200,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 300,00
Ανδρέας γιος του Μάριου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 1.300,00
Μητέρα του Ανδρέα γιου του Μάριου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αθιένου/Αθηένου 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 185 7.947,50 87.805,00
002   γη με βλάστηση 15 389,50 4.810,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 2 20,00 550,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 16,00 150,00
005   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (fırahti maa eşcar) 1 4,00 400,00
006   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
007   καλλιέργειες ελιάς 1 0,50 100,00
008   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με ελιές (fırahti maa zeytun) 1 0,50 100,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 7,00 450,00
010   βαμβάκι 2 6,00 300,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 6,00 300,00
012   δημητριακά 1 1,00 150,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 1,00 150,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 362,00 3.710,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 8 361,00 3.700,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,00 10,00
017   άλλη χρήση γης 70 88,00 7.055,00
018   αλώνι (harman) 31 31,00 430,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 35 52,00 4.925,00
020   περιφραγμένο αγροτεμάχιο και αλώνι (fırahti ve harman) 2 3,50 350,00
021   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 3 1,00 1.500,00
022   κήπος με υδροτροχό (bağçe tarlası maa dolab) 1 4,00 200,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 100 7.470,00 75.940,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 100 7.470,00 75.940,00
025   άγονο (kıraç) 1 95,00 950,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 22 209,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 13 170,00
003   ελιά (zeytun 2) 6 13 170,00
004   συκιές 4 9 39,00
005   συκιά (incir) 4 9 39,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 136 151 32.625,00
002   σπίτι (hane) 120 121 32.175,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 250,00
004   ηλιακός (χώρος υποδοχής) (hane önü) 1 1 250,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 15 29 200,00
006   κυψέλη (ari kovani) 15 29 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 99 1.283 28.342,00
002   πρόβατα (agnam) 39 1.205 9.642,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 3 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 2 3 1.000,00
005   αγελάδα (inek) 27 27 1.700,00
006   δαμαλάκι (dana) 19 19 925,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 19 19 925,00
008   μουλάρι (katir) 29 46 15.600,00
009   βόδι (öküz) 2 2 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2022, 10:48 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αθιένου/Αθηένου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5661/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό