Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5663
UUID βάσης δεδομένων: e02f1ebc-93c2-4035-bdf2-a4f8ad951d51
Όνομα: Κοντέα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lisi Bağçeleri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kontea
Κοντέα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kontea
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.365,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.615,0 480,0 4.460,0 4.810,0
49,7% 2,5% 23,0% 24,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
2.171,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
2.398,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
2.402,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
37,00
4.064,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
729,50
114.431,13
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
9.615,00
1.375.343,50
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
27,00
2.382,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
5.906,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
44,00
3.048,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
480,00
66.731,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.460,00
547.867,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
2.678,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
188,00
48.509,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.810,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
19.365,00
2.797.277,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοντέα 1.250,00
Παπά Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 1.430,00
Γυναίκα του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 560,00
Συμίκκος γιος του Ανέστη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 1.770,00
Αποστόλης γιος του Ανέστη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 1.490,00
Συμίκκος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 430,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 1.470,00
Γιαννής γιος του Χατζή Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 80,00
Κωνσταντής γιος του Χατζή Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 770,00
Νικόλας γιος του Hacı
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κοντέα 520,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 37 729,50 9.615,00
002   γη με βλάστηση 23 91,50 4.160,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 14,50 950,00
004   καλλιέργειες ελιάς 1 4,50 450,00
005   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με ελαιόδεντρα (fırahti zeytunlarıyla) 1 4,50 450,00
006   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 5 10,00 500,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 24,00 1.010,00
008   βαμβάκι 8 24,00 1.010,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 18,00 770,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 6,00 240,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 53,00 2.200,00
012   κήπος (bağçe) 1 6,00 300,00
013   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 8,00 800,00
014   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 2 7,00 350,00
015   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 2 8,00 400,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 100,00
017   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 1 4,00 200,00
018   οικόπεδο (hane yeri) 1 0,00 50,00
019   άλλη χρήση γης 4 3,00 780,00
020   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
021   υποδομή σχετική με νερό 1 0,00 750,00
022   παλιά πηγή με δεξαμενή (kadim ma-i cari maa havuz) 1 0,00 750,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 635,00 4.675,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 635,00 4.675,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 24 480,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 24 480,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 24 480,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 44 4.460,00
002   σπίτι (hane) 19 19 4.220,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 90,00
004   δωμάτιο 1 1 90,00
005   μονόχωρο σε κήπο με βαμβάκι (pembe bağçesinde oda) 1 1 90,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 7 24 150,00
007   κυψέλη (ari kovani) 7 24 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 175 1.660,00
002   πρόβατα (agnam) 2 170 1.360,00
003   αγελάδα (inek) 5 5 300,00
004   δαμαλάκι (dana) 4 4 200,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 4 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 6:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοντέα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5663/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό