Όνομα: Αγιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia
Αγιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Ayia Kebir
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.382,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.198,0 10,0 1.180,0 3.994,0
29,8% 0,1% 16,0% 54,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
18,00
2.171,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.398,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
4.064,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
542,00
60.201,63
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
2.198,00
785.033,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.382,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.180,00
258.767,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
2.678,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
459,00
34.250,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.994,00
402.846,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.382,00
1.487.147,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tat Mehmed
Αγιά 1.630,00
Hacı Yusuf γιος του Hasan
Αγιά 1.080,00
Tat Yusuf
Αγιά 1.410,00
İmamoğlu Hüseyin
Αγιά 710,00
Camir? Mehmed
Αγιά 819,00
Emir Hasan γιος του Mehmed
Αγιά 1.400,00
Τρελός Mustafa
Αγιά 1.278,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Αγιά 625,00
Hasan γιος του Mustafa
Αγιά 1.150,00
Hasan γιος του Musa
Αγιά 995,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 26 546,00 2.598,00
002   γη με βλάστηση 4 8,00 400,00
003   1 4,00 200,00
004   βαμβάκι 1 4,00 200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 4,00 200,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 4,00 200,00
007   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 3 4,00 200,00
008   8 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 8 1,00 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 537,00 2.188,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 537,00 2.188,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 1 10,00
002   ελιές 1 1 10,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 19 1 1.180,00
002   σπίτι (hane) 19 1 1.180,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 32 461 4.244,00
002   πρόβατα (agnam) 14 458 3.664,00
003   αγελάδα (inek) 4 1 80,00
004   δαμαλάκι (dana) 4 1 80,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 1 80,00
006   βόδι (öküz) 14 2 500,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:27 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5664/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό