Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5664
UUID βάσης δεδομένων: 390e87a6-d39d-4820-a977-e9be808a67b5
Όνομα: Αγιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia
Αγιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Ayia Kebir
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.382,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.128,0 10,0 3.980,0 8.264,0
33,3% 0,1% 21,7% 45,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
18,00
2.171,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.398,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.402,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
4.064,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.326,00
114.431,13
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
6.128,00
1.375.343,50
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.382,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
3.048,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.980,00
547.867,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
2.678,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
596,00
48.509,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.264,00
807.336,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
18.382,00
2.797.277,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tat Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 1.630,00
Hacı Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 1.080,00
Tat Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 1.410,00
İmamoğlu Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 710,00
Camir? Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 819,00
Emir Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 1.400,00
Τρελός Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 1.278,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 625,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 1.150,00
Hasan γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγιά 995,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 26 1.326,00 6.128,00
002   γη με βλάστηση 4 16,00 800,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 4,00 200,00
004   βαμβάκι 1 4,00 200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 4,00 200,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 12,00 600,00
007   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 3 12,00 600,00
008   άλλη χρήση γης 8 8,00 80,00
009   αλώνι (harman) 8 8,00 80,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 1.302,00 5.248,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 1.302,00 5.248,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 3.980,00
002   σπίτι (hane) 19 19 3.980,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 583 5.014,00
002   πρόβατα (agnam) 14 578 4.624,00
003   αγελάδα (inek) 4 4 140,00
004   δαμαλάκι (dana) 4 4 140,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 4 140,00
006   βόδι (öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11:27 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5664/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό