Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5665
UUID βάσης δεδομένων: d4b15adf-f927-4c3b-9c40-ff19ac886bd0
Όνομα: Kirklar Tekkesi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kırklar Makamı
Κατηγορία: τεκκές (tekke)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kirklar Tekkesi
Kirklar Tekkesi
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kirklar Tekke Ayii Sarantoes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.600,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.120,0 0,0 0,0 480,0
91,4% 0,0% 0,0% 8,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
2.171,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
2.398,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
2.402,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
4.064,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.084,00
114.431,13
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
5.120,00
1.375.343,50
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
2.382,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
3.048,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
547.867,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
2.678,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
60,00
48.509,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
480,00
807.336,00
0,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.600,00
2.797.277,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Kırklar Makamı demekle meşhur ve muarrif Takiye-i Şerif Evkafı ve Arazisi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Kirklar Tekkesi 5.600,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 1.084,00 5.120,00
002   γη με βλάστηση 2 84,00 1.120,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 84,00 1.120,00
004   βαμβάκι 1 14,00 420,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 14,00 420,00
006   δημητριακά 1 70,00 700,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 70,00 700,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1.000,00 4.000,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1.000,00 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 60 480,00
002   πρόβατα (agnam) 1 60 480,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 8, 2021, 11:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kirklar Tekkesi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5665/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό