Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5669
UUID βάσης δεδομένων: 885cb39f-b283-407a-9cdf-8530585a94e5
Όνομα: Λύση
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lisi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lysi
Λύση
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lysi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 61.685,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.212,5 360,0 18.265,0 22.848,0
32,8% 0,6% 29,6% 37,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
56,00
2.171,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
68,00
2.398,00
2,8%
Καζάς Μεσαορίας:
69,00
2.402,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
113,00
4.064,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.486,50
114.431,13
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
20.212,50
1.375.343,50
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
442,00
2,3%
Καζάς Μεσαορίας:
80,00
2.382,00
3,4%
Καζάς Μεσαορίας:
39,00
5.906,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
115,00
3.048,00
3,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
360,00
66.731,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
18.265,00
547.867,00
3,3%
Καζάς Μεσαορίας:
81,00
2.678,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.807,00
48.509,00
3,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
22.848,00
807.336,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
61.685,50
2.797.277,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 200,00
Φραντζέσκος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 3.402,50
Γιωρκής γιος του Ζαχαρία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 1.145,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 190,00
Γιαννής γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 2.420,00
Κωνσταντής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 410,00
Μιχαήλ Μεσολιβάδης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 530,00
Φραντζέσκος γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 1.930,00
Χριστοφής γιος του Λαπίτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 1.000,00
Αντωνής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λύση 1.100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 113 2.486,50 20.212,50
002   γη με βλάστηση 50 197,50 7.662,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 6,00 280,00
004   καλλιέργειες ελιάς 1 2,00 80,00
005   ελαιώνας (zeytun bağçesi) 1 2,00 80,00
006   καλλιέργειες συκιάς 1 4,00 200,00
007   αγροτεμάχιο με συκιές (incir eşcarlı tarla) 1 4,00 200,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 176,50 6.532,50
009   βαμβάκι 44 146,50 6.382,50
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 43 141,50 6.132,50
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 5,00 250,00
012   δημητριακά 1 30,00 150,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 30,00 150,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 15,00 850,00
015   αρδευόμενο ιδιωτικό αγροτεμάχιο (sulu hassa tarla) 1 3,00 150,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 8,00 400,00
017   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 1 4,00 300,00
018   άλλη χρήση γης 18 19,00 280,00
019   αλώνι (harman) 17 18,00 180,00
020   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 100,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 45 2.270,00 12.270,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 45 2.270,00 12.270,00
023   άγονο (kıraç) 4 118,00 580,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 39 360,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 33 330,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 9 90,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 3 30,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 10 100,00
007   ελιά (zeytun 2) 2 4 40,00
008   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 4 40,00
009   συκιές 2 6 30,00
010   συκιές (incir eşcarı) 2 6 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 80 115 18.265,00
002   σπίτι (hane) 61 62 17.415,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 300,00
004   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 300,00
005   αγροτικά κτήρια 3 4 270,00
006   μάντρα (mandıra) 1 2 50,00
007   ερειπωμένη μάντρα (harabe mandıra) 1 1 100,00
008   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 120,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 15 48 280,00
010   κυψέλη (ari kovani) 15 48 280,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 64 1.789 18.348,00
002   πρόβατα (agnam) 27 1.751 13.928,00
003   αγελάδα (inek) 31 31 2.420,00
004   δαμαλάκι (dana) 16 16 770,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 16 16 770,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
007   μουλάρι (katir) 4 5 1.600,00
008   βόδι (öküz) 2 2 400,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λύση. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5669/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό