Όνομα: Άχνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ahna
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Achna
Άχνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Athna Akhna
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.652,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.132,5 0,0 3.070,0 3.450,0
38,8% 0,0% 28,8% 32,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
2.171,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
2.398,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
71,00
4.064,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
520,50
60.201,63
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4.132,50
785.033,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
33,00
2.382,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
752,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.070,00
258.767,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
47,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
321,00
34.250,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.450,00
402.846,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.652,50
1.487.147,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
Άχνα 1.685,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Γιαννή
Άχνα 1.130,00
Τζουβάνης γιος του Χατζή Γιαννή
Άχνα 1.130,00
Θεοδόσης γιος του Τζουβάνη
Άχνα 200,00
Αδάμος γιος του Γιαννή
Άχνα 335,00
Χατζή Γιαννής γιος του Τζουβάνη
Άχνα 170,00
Χριστοφής γιος του Χατζή Θεοδόση
Άχνα 1.677,50
Χατζή Χριστοφής γιος του Τζουβάνη
Άχνα 690,00
Λουίζος γιος του Χατζή Πετρή
Άχνα 2.077,50
Αντωνής γιος του Μαρίκας
Άχνα 1.485,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 562,50 5.247,50
002   γη με βλάστηση 33 67,50 1.702,50
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 5 29,00 690,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 3,00 135,00
005   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 4,00 300,00
006   καλλιέργειες μουριάς 2 3,00 225,00
007   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με μουριές (dut eşcarlı fırahti) 1 1,00 75,00
008   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 1 2,00 150,00
009   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 75,00
010   24 14,50 612,50
011   βαμβάκι 24 14,50 612,50
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 24 14,50 612,50
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 100,00
015   11 6,00 300,00
016   αλώνι (harman) 9 1,00 10,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 5,00 290,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 27 489,00 3.245,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 27 489,00 3.245,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 9 3.070,00
002   σπίτι (hane) 29 1 2.995,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 40,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 40,00
005   2 7 35,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 7 35,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 47 323 3.550,00
002   πρόβατα (agnam) 22 315 2.740,00
003   αγελάδα (inek) 10 7 560,00
004   δαμαλάκι (dana) 4 3 150,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 3 150,00
006   βόδι (öküz) 15 1 250,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:09 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άχνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5670/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό