Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5670
UUID βάσης δεδομένων: c05049cd-e577-4d08-b83f-59813a90d9bc
Όνομα: Άχνα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ahna
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Achna
Άχνα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Athna Akhna
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.200,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.365,0 0,0 6.625,0 10.210,0
38,1% 0,0% 24,4% 37,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
31,00
2.171,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
2.398,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
2.402,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
71,00
4.064,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.574,00
114.431,13
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
10.365,00
1.375.343,50
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
33,00
2.382,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
45,00
3.048,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.625,00
547.867,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
47,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
723,00
48.509,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.210,00
807.336,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
27.200,00
2.797.277,50
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 1.685,00
Γιωρκής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 1.130,00
Τζουβάνης γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 1.130,00
Θεοδόσης γιος του Τζουβάνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 200,00
Αδάμος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 335,00
Χατζή Γιαννής γιος του Τζουβάνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 170,00
Χριστοφής γιος του Χατζή Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 1.677,50
Χατζή Χριστοφής γιος του Τζουβάνη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 690,00
Λουίζος γιος του Χατζή Πετρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 2.077,50
Αντωνής γιος του Μαρίκας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άχνα 1.485,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 1.574,00 10.365,00
002   γη με βλάστηση 33 96,00 2.365,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 5 30,00 690,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 3,00 135,00
005   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 4,00 300,00
006   καλλιέργειες μουριάς 2 3,00 225,00
007   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με μουριές (dut eşcarlı fırahti) 1 1,00 75,00
008   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 1 2,00 150,00
009   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 1,00 75,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 24 42,00 1.275,00
011   βαμβάκι 24 42,00 1.275,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 24 42,00 1.275,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 100,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 100,00
015   άλλη χρήση γης 11 14,00 380,00
016   αλώνι (harman) 9 9,00 90,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 5,00 290,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 27 1.464,00 7.620,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 27 1.464,00 7.620,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 45 6.625,00
002   σπίτι (hane) 29 29 6.475,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 80,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 80,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 14 70,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 32 708 6.460,00
002   πρόβατα (agnam) 22 695 5.500,00
003   αγελάδα (inek) 10 13 960,00
004   δαμαλάκι (dana) 4 5 250,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 4 5 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:09 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άχνα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5670/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό