Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5671
UUID βάσης δεδομένων: e092cf33-f103-45ed-81f7-da4c0034637d
Όνομα: Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kukla
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kouklia (Ammochostou)
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kouklia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.780,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.710,0 130,0 11.110,0 13.830,0
45,2% 0,3% 24,3% 30,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) (Αυτή η εγγραφή) 40.640 88,77%
Prusya Konsolosu Karındaşı Can Andoni Marni'nin Kızı Etlanda Nasraniye'nin Çiftliği Prusya Konsolosu Karındaşı Can Andoni Marni'nin Kızı Etlanda Nasraniye'nin Çiftliği 5.140 11,23%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
2.171,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
2.398,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
2.402,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
4.064,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.537,00
114.431,13
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
20.710,00
1.375.343,50
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
5,00
442,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
2.382,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
5.906,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
118,00
3.048,00
3,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
130,00
66.731,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
11.110,00
547.867,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
2.678,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.066,00
48.509,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
13.830,00
807.336,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
45.780,00
2.797.277,50
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 2.634,00
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 0,00
Şaban γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 860,00
Hasan γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 935,00
İsmail γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 1.985,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 1.125,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 550,00
Emir Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 300,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 105,00
İsmail γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα) 386,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 2.537,00 20.710,00
002   γη με βλάστηση 24 841,00 10.165,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 0,50 50,00
004   αγροτεμάχιο περιφραγμένο από δέντρα (firahti eşcarı) 1 0,50 50,00
005   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 5,00 270,00
006   καλλιέργειες συκιάς 1 2,00 120,00
007   αγροτεμάχιο για κήπο με συκιές (bağçe yeri maa incir eşcarı) 1 2,00 120,00
008   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 3,00 150,00
009   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 790,50 7.995,00
010   βαμβάκι 14 256,50 5.275,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 14 256,50 5.275,00
012   δημητριακά 2 534,00 2.720,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 534,00 2.720,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 45,00 1.850,00
015   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 10,00 500,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 20,00 600,00
017   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 3 15,00 750,00
018   άλλη χρήση γης 8 9,00 2.110,00
019   αλώνι (harman) 7 9,00 110,00
020   αλώνι (harman yeri) 1 2,00 40,00
021   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 2.000,00
022   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 1.687,00 8.435,00
023   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 1.687,00 8.435,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 13 130,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 13 130,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 2 20,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 4 40,00
005   ελιά (zeytun 2) 2 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 118 11.110,00
002   σπίτι (hane) 24 24 8.355,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 200,00
004   μάντρα και οντάς (mandıra ve oda) 1 1 200,00
005   αποθήκη (mahzen) 1 1 100,00
006   κατάστημα (mağaza) 1 1 100,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 91 455,00
008   κυψέλη (ari kovani) 5 91 455,00
009   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.000,00
010   αλακάτι (μαγγανοπήγαδι) με τρεχούμενο νερό (ma-yı cari dolaplık) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 1.046 9.580,00
002   πρόβατα (agnam) 10 1.035 8.280,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 6 1.000,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 4 5 300,00
006   δαμαλάκι (dana) 3 4 200,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 4 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 11 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κούκλια (Αμμοχώστου) (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5671/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό