Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5672
UUID βάσης δεδομένων: b4f9e532-4d1f-491f-b1aa-89fb378e5b0e
Όνομα: Μακράσυκα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Makrasika
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Makrasyka
Μακράσυκα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Makrasyka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 46.625,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
31.466,0 115,0 6.250,0 8.794,0
67,5% 0,2% 13,4% 18,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.171,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
38,00
2.398,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
39,00
2.402,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
4.064,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.609,50
114.431,13
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
31.466,00
1.375.343,50
2,3%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
442,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.382,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
5.906,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
43,00
3.048,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
115,00
66.731,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.250,00
547.867,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
2.678,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
567,00
48.509,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.794,00
807.336,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
46.625,00
2.797.277,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ορφανά του Abdülkerim Ağazade
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακράσυκα 6.615,00
Abdülkerim Ağazade
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακράσυκα 0,00
Παπά Χριστόδουλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 2.106,00
Γυναίκα του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 300,00
Γιαννής γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 1.760,00
Φραντζεσκής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 223,00
Γυναίκα του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 294,00
Αργύρης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 0,00
Γυναίκα του Λαβίτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 136,00
Λαβίτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μακράσυκα 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 1.609,50 31.466,00
002   γη με βλάστηση 29 979,00 22.800,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 1,00 100,00
004   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 12,00 2.200,00
005   καλλιέργειες μουριάς 1 0,00 1.000,00
006   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (ma-i cari dutluk) 1 0,00 1.000,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 5 12,00 1.200,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 11 447,00 11.700,00
009   βαμβάκι 10 97,00 8.200,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 9 62,00 4.700,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού εντός κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe derununda pembe tarlası) 1 35,00 3.500,00
012   δημητριακά 1 350,00 3.500,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 350,00 3.500,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 519,00 8.800,00
015   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 1 20,00 2.000,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 2 14,00 1.400,00
017   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 6 70,00 2.800,00
018   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 400,00 2.000,00
019   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 15,00 600,00
020   άλλη χρήση γης 9 6,50 5.090,00
021   αλώνι (harman) 6 6,50 90,00
022   αλώνι (harman yeri) 2 2,50 50,00
023   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 1.000,00
024   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari) 2 0,00 4.000,00
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 624,00 3.576,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 624,00 3.576,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 12 115,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 7 90,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 6 80,00
005   συκιές 3 5 25,00
006   συκιά (incir) 1 1 5,00
007   συκιές (incir eşcarı) 1 3 15,00
008   συκιές (inci̇r eşcari) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 43 6.250,00
002   σπίτι (hane) 27 27 6.170,00
003   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 2.000,00
004   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 1 1 500,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 16 80,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 556 6.044,00
002   πρόβατα (agnam) 15 543 4.344,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 4 700,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 550,00
005   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 6 8 700,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 4 200,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 4 200,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 2:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μακράσυκα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5672/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό