Όνομα: Μακράσυκα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Makrasika
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Makrasyka
Μακράσυκα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Makrasyka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 26.210,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
15.756,0 110,0 4.240,0 6.104,0
60,1% 0,4% 16,2% 23,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.171,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
38,00
2.398,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
82,00
3,7%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
4.064,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1.390,50
60.201,63
2,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
15.756,00
785.033,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
442,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.382,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
4.050,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
17,00
752,00
2,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
110,00
48.731,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.240,00
258.767,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
32,00
2.678,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
423,00
34.250,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.104,00
402.846,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
26.210,00
1.487.147,00
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ορφανά του Abdülkerim Ağazade
Μακράσυκα 6.615,00
Abdülkerim Ağazade
Μακράσυκα 0,00
Παπά Χριστόδουλος
Μακράσυκα 2.106,00
Γυναίκα του παπά Χριστόδουλου
Μακράσυκα 300,00
Γιαννής γιος του παπά Χριστόδουλου
Μακράσυκα 1.760,00
Φραντζεσκής γιος του Γιωρκή
Μακράσυκα 223,00
Γυναίκα του Αργύρη
Μακράσυκα 294,00
Αργύρης
Μακράσυκα 0,00
Γυναίκα του Λαβίτη
Μακράσυκα 136,00
Λαβίτης
Μακράσυκα 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 49 1.440,50 28.356,00
002   γη με βλάστηση 29 953,00 20.280,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 1,00 100,00
004   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 6,00 1.600,00
005   καλλιέργειες μουριάς 1 0,00 1.000,00
006   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (ma-i cari dutluk) 1 0,00 1.000,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 5 6,00 600,00
008   11 445,00 10.500,00
009   βαμβάκι 10 95,00 7.000,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 9 60,00 3.500,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού εντός κήπου με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe derununda pembe tarlası) 1 35,00 3.500,00
012   δημητριακά 1 350,00 3.500,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 350,00 3.500,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 501,00 8.080,00
015   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 1 20,00 2.000,00
016   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και δέντρα (dolaplı ve eşcarlı bağçe) 2 14,00 1.400,00
017   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 6 52,00 2.080,00
018   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 400,00 2.000,00
019   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 1 15,00 600,00
020   9 3,50 5.060,00
021   αλώνι (harman) 6 3,50 60,00
022   αλώνι (harman yeri) 2 2,50 50,00
023   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 1.000,00
024   αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (dolaplık ma-yı cari) 2 0,00 4.000,00
025   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 484,00 3.016,00
026   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 484,00 3.016,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 6 12 115,00
002   ελιές 3 7 90,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 6 80,00
005   συκιές 3 5 25,00
006   συκιά (incir) 1 1 5,00
007   συκιές (incir eşcarı) 1 3 15,00
008   συκιές (inci̇r eşcari) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 29 19 4.740,00
002   σπίτι (hane) 27 3 4.660,00
003   σπίτια σε τσιφλίκια (çiftlik haneleri) 1 1 2.000,00
004   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 1 1 500,00
005   2 16 80,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 16 80,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 32 430 6.654,00
002   πρόβατα (agnam) 15 413 3.304,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 2 500,00
004   φοράδα (kisrak) 3 1 350,00
005   άλογο αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolap bargiri) 1 1 150,00
006   αγελάδα (inek) 6 6 550,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 3 150,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 150,00
009   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
010   βόδι (öküz) 6 8 2.000,00
011   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 6 8 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 2:58 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μακράσυκα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5672/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό