Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5673
UUID βάσης δεδομένων: de79cb23-348a-490a-b00f-9ec8efc7917d
Όνομα: Αυγόρου (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avkoru
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Avgorou
Αυγόρου (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Avgora
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 33.650,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.864,5 175,0 6.785,0 14.826,0
35,3% 0,5% 20,2% 44,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
47,00
2.171,00
2,2%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
35,00
5,7%
Καζάς Μεσαορίας:
47,00
2.398,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
47,00
2.402,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
89,00
4.064,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.063,00
114.431,13
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
11.864,50
1.375.343,50
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
7,00
442,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
39,00
2.382,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
5.906,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
39,00
3.048,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
175,00
66.731,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.785,00
547.867,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
54,00
2.678,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.232,00
48.509,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.826,00
807.336,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
33.650,50
2.797.277,50
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mahmud γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 1.650,00
Κουτσός Nasuh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 1.920,00
Mustafa γιος του Nasuh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 315,00
Musli γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 1.095,00
Hüseyin Koçalioğlu
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 895,00
Hüseyin γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 68,00
Yusuf γιος του Boğozi
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυγόρου (το) 1.040,00
Emir Ali γιος του Nasuh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 325,00
Süleyman γιος του Fakala
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αυγόρου (το) 370,00
Mahmud γιος του Gazi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αυγόρου (το) 90,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 2.063,00 11.864,50
002   γη με βλάστηση 43 147,00 4.047,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 9,00 900,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 7,00 700,00
005   κήπος με μουριές (dut eşcarlı bağçe) 1 1,00 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 6,00 600,00
007   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 2,00 200,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 30 114,50 2.302,50
009   βαμβάκι 30 114,50 2.302,50
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 1 2,00 50,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 28 109,50 2.162,50
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 3,00 90,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 10 23,50 845,00
014   κήπος (bağçe) 1 1,00 100,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 100,00
016   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 8 21,50 645,00
017   άλλη χρήση γης 13 13,00 130,00
018   αλώνι (harman) 13 13,00 130,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 33 1.903,00 7.687,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 33 1.903,00 7.687,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 19 175,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 19 175,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 3 12 120,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 6 45,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 39 39 6.785,00
002   σπίτι (hane) 38 38 6.780,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 38 1.216 10.826,00
002   πρόβατα (agnam) 20 1.197 9.576,00
003   αγελάδα (inek) 18 19 1.250,00
004   δαμαλάκι (dana) 12 13 650,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 12 13 650,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 6:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αυγόρου (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5673/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό