Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5674
UUID βάσης δεδομένων: a7a44ffd-71b9-4201-b070-2ed659480f0a
Όνομα: Καλοψίδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kalopsida
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalopsida
Καλοψίδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalopsyda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 60.378,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
37.195,0 20,0 9.840,0 13.323,0
61,6% 0,0% 16,3% 22,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καλοψίδα (Αυτή η εγγραφή) 46.378 76,81%
İsveç Konsolosu Kostantin Perystiani'nin Çiftliği İsveç Konsolosu Kostantin Perystiani'nin Çiftliği 14.000 23,19%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
64,00
2.171,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
75,00
2.398,00
3,1%
Καζάς Μεσαορίας:
75,00
2.402,00
3,1%
Καζάς Μεσαορίας:
102,00
4.064,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
3.090,00
114.431,13
2,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
37.195,00
1.375.343,50
2,7%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
65,00
2.382,00
2,7%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
5.906,00
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
91,00
3.048,00
3,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
9.840,00
547.867,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
46,00
2.678,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
919,00
48.509,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
13.323,00
807.336,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
60.378,00
2.797.277,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι στην Καλοψίδα στην κατοχή του Μικέλλη Παρτελλα, δραγομάνου του Αγγλικού προξενείου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καλοψίδα 29.230,00
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 4.200,00
Hüseyin Meno
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 2.860,00
Κόρη του Yasin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 250,00
Yasin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 0,00
Hasan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 1.930,00
İsmail Kuşî
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 100,00
Yusuf γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 730,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 525,00
Rabia Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Καλοψίδα 90,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 102 3.090,00 37.195,00
002   γη με βλάστηση 66 1.165,00 27.015,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 64 961,00 25.895,00
004   βαμβάκι 62 847,00 25.325,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 60 813,00 24.305,00
006   άλλο αγροτεμάχιο βαμβακιού (diğer pembe tarlası) 1 30,00 900,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 1 4,00 120,00
008   δημητριακά 2 114,00 570,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 114,00 570,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 204,00 1.120,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 4,00 120,00
012   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 200,00 1.000,00
013   άλλη χρήση γης 9 12,00 620,00
014   αλώνι (harman) 8 12,00 120,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 5,00 50,00
016   παλιό αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) με τρεχούμενο νερό (kadim ma-yı cari dolaplık) 1 0,00 500,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 27 1.913,00 9.560,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 27 1.913,00 9.560,00
019   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 95,00 475,00
020   άγονο (kıraç) 2 114,00 570,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 4 20,00
002   συκιές 1 4 20,00
003   συκιές (eşcar-ı incir) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 65 91 9.840,00
002   σπίτι (hane) 61 61 9.690,00
003   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane-i fevkani ve tahtani ma' ahιr samanlık) 1 1 800,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 30 150,00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 30 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 31 901 8.823,00
002   πρόβατα (agnam) 13 881 7.048,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 3 350,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 300,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 14 15 1.000,00
007   δαμαλάκι (dana) 9 9 450,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 9 9 450,00
009   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 150,00
010   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
011   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:56 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλοψίδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5674/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό