Όνομα: Λιοπέτρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Liğopedri
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Liopetri
Λιοπέτρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Liopetri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22,846.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6,316.0 0.0 3,760.0 12,770.0
27.6% 0.0% 16.5% 55.9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
34.00
2,171.00
1.6%
Καζάς Μεσαορίας:
1.00
35.00
2.9%
Καζάς Μεσαορίας:
34.00
2,398.00
1.4%
Καζάς Μεσαορίας:
34.00
2,402.00
1.4%
Καζάς Μεσαορίας:
28.00
4,064.00
0.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1,310.00
114,431.12
1.1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
6,316.00
1,375,343.50
0.5%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
442.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
36.00
2,382.00
1.5%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
5,906.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
38.00
3,048.00
1.2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
66,731.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3,760.00
547,867.00
0.7%
Καζάς Μεσαορίας:
48.00
2,678.00
1.8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
883.00
48,509.00
1.8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
12,770.00
807,336.00
1.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
22,846.00
2,797,277.50
0.8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Nasuh
Λιοπέτρι 5,980.00
Mehmed γιος του İbrahim
Λιοπέτρι 1,270.00
İbrahim γιος του Yusuf
Λιοπέτρι 870.00
Mustafa γιος του İbrahim
Λιοπέτρι 330.00
Mehmed γιος του Mustafa
Λιοπέτρι 1,265.00
Mustafa γιος του Yusuf
Λιοπέτρι 290.00
İbrahim γιος του Musa
Λιοπέτρι 710.00
'Arif γιος του Mustafa
Λιοπέτρι 240.00
Süleyman γιος του Hasan
Λιοπέτρι 965.00
İbrahim γιος του Yusuf
Λιοπέτρι 1,785.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 28 1,310.00 6,316.00
002   γη με βλάστηση 13 324.00 3,127.00
003   12 321.00 2,902.00
004   βαμβάκι 3 24.00 600.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 24.00 600.00
006   δημητριακά 4 294.00 1,152.00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 294.00 1,152.00
008   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 5 3.00 1,150.00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3.00 225.00
010   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 3.00 225.00
011   3 3.00 30.00
012   αλώνι (harman) 3 3.00 30.00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 983.00 3,159.00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 983.00 3,159.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 36 38 3,760.00
002   σπίτι (hane) 33 33 3,240.00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 500.00
004   2 4 20.00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20.00
006   Μύλοι 1 1 500.00
007   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 500.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 48 883 12,770.00
002   πρόβατα (agnam) 20 848 6,860.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 400.00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 400.00
005   αγελάδα (inek) 13 17 1,110.00
006   δαμαλάκι (dana) 8 10 460.00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 10 460.00
008   μουλάρι (katir) 1 3 900.00
009   βόδι (öküz) 13 13 3,500.00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 13 3,500.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λιοπέτρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5675/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό