Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5675
UUID βάσης δεδομένων: 6421b554-992c-4657-ab78-6ee5d5c8a683
Όνομα: Λιοπέτρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Liğopedri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Liopetri
Λιοπέτρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Liopetri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.846,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.316,0 0,0 3.760,0 12.770,0
27,6% 0,0% 16,5% 55,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
34,00
2.171,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
34,00
2.398,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
34,00
2.402,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
4.064,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.310,00
114.431,13
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
6.316,00
1.375.343,50
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
2.382,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
38,00
3.048,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.760,00
547.867,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
883,00
48.509,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
12.770,00
807.336,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
22.846,00
2.797.277,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Nasuh
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 5.980,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 1.270,00
İbrahim γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 870,00
Mustafa γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 330,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 1.265,00
Mustafa γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 290,00
İbrahim γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 710,00
'Arif γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 240,00
Süleyman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 965,00
İbrahim γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λιοπέτρι 1.785,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 28 1.310,00 6.316,00
002   γη με βλάστηση 13 324,00 3.127,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 12 321,00 2.902,00
004   βαμβάκι 3 24,00 600,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 24,00 600,00
006   δημητριακά 4 294,00 1.152,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 294,00 1.152,00
008   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 5 3,00 1.150,00
009   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 5 3,00 1.150,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 225,00
011   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 3,00 225,00
012   άλλη χρήση γης 3 3,00 30,00
013   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 983,00 3.159,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 983,00 3.159,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 38 3.760,00
002   σπίτι (hane) 33 33 3.240,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 500,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
006   Μύλοι 1 1 500,00
007   αλογόμυλος (at deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 35 870 9.270,00
002   πρόβατα (agnam) 20 848 6.860,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 13 17 1.110,00
006   δαμαλάκι (dana) 8 10 460,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 10 460,00
008   μουλάρι (katir) 1 3 900,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λιοπέτρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5675/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό