Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5677
UUID βάσης δεδομένων: bad24bde-b880-456c-94f8-5944ea78b76f
Όνομα: Σωτήρα (Αμμοχώστου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sodira
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sotira (Ammochostou)
Σωτήρα (Αμμοχώστου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sotira
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 61.488,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
16.510,0 4.915,0 17.275,0 22.788,0
26,9% 8,0% 28,1% 37,1%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Σωτήρα (Αμμοχώστου) (Αυτή η εγγραφή) 39.492 64,23%
Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği 21.996 35,77%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
34,00
2.171,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
37,00
2.398,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
37,00
2.402,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
88,00
4.064,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.876,00
114.431,13
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
16.510,00
1.375.343,50
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
442,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.382,00
1,7%
Καζάς Μεσαορίας:
398,00
5.906,00
6,7%
Καζάς Μεσαορίας:
47,00
3.048,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.915,00
66.731,00
7,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
17.275,00
547.867,00
3,2%
Καζάς Μεσαορίας:
54,00
2.678,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.639,00
48.509,00
3,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
22.788,00
807.336,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
61.488,00
2.797.277,50
2,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Κωνσταντής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Tuzla İskelesinde sakin ve mütemekkin olan Avrupa Tüccarlarından Cera Veled-i Niko'nun Çiftliği 4.000,00
Παπάς Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 2.125,00
Κωνσταντής γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 75,00
Λορέντζος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 1.080,00
Γαβριήλ γιος του Σίμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 1.765,00
Γαβριήλ γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 1.770,00
Παλιατζής/παπουτσής/μπαλωματής Χριστοφής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 2.965,00
Αδάμος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 3.060,00
Κόρη του Φώτηλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 240,00
Φώττλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σωτήρα (Αμμοχώστου) 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 88 1.876,00 16.510,00
002   γη με βλάστηση 73 1.861,00 16.360,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 23,50 2.225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 10 18,50 1.850,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi ma dolab) 7 12,50 1.250,00
006   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dut bağçesi maa dolap) 1 1,00 100,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
008   κήπος με μουριές και αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dutlu bağçe ma' dolap) 1 4,00 400,00
009   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 1 5,00 375,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 61 1.834,50 13.910,00
011   βαμβάκι 14 50,00 1.650,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 14 50,00 1.650,00
013   αμπέλι 1 18,00 720,00
014   αμπέλι (bağ) 1 18,00 720,00
015   δημητριακά 40 1.754,50 10.340,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 27 1.732,00 9.890,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 14,50 290,00
018   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 4 6,00 120,00
019   κήπος με καλλιέργειες ζωοτροφών (hasıllık bağçe) 1 2,00 40,00
020   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 6 12,00 1.200,00
021   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 6 12,00 1.200,00
022   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 3,00 225,00
023   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 3,00 225,00
024   άλλη χρήση γης 15 15,00 150,00
025   αλώνι (harman) 15 15,00 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 398 4.915,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 393 4.890,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 328 3.280,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 64 1.600,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 41 47 17.275,00
002   σπίτι (hane) 33 33 13.730,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 3.500,00
004   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 500,00
005   μπακάλικο (bakkal dükkani) 1 1 500,00
006   αγροτικά κτήρια 4 4 475,00
007   μάντρα (mandıra) 4 4 475,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 7 70,00
009   κυψέλη (ari kovani) 1 7 70,00
010   Μύλοι 2 2 2.500,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 1.000,00
012   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
013   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 38 1.611 18.538,00
002   πρόβατα (agnam) 11 1.330 10.652,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 12 2.350,00
004   φοράδα (kisrak) 2 12 2.350,00
005   αγελάδα (inek) 17 19 1.600,00
006   δαμαλάκι (dana) 8 8 350,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 8 350,00
008   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 2 3 650,00
009   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 150,00
010   μουλάρι (katir) 7 8 2.000,00
011   μουλάρι αλακατιού (μαγγανοπήγαδο) (dolab katırı) 4 4 1.200,00
012   αίγες (keçi̇) 1 242 1.936,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σωτήρα (Αμμοχώστου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5677/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό