Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5681
UUID βάσης δεδομένων: 5e950dae-5a17-4c2a-86f3-4ea4a80d7b4d
Όνομα: Στύλλοι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstilloz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Stylloi
Στύλλοι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stylos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 167.291,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
132.075,0 0,0 14.035,0 21.181,0
78,9% 0,0% 8,4% 12,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Στύλλοι (Αυτή η εγγραφή) 141.591 84,64%
Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği 25.700 15,36%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.171,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
42,00
2.398,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
42,00
2.402,00
1,7%
Καζάς Μεσαορίας:
85,00
4.064,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
4.579,00
114.431,13
4,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
132.075,00
1.375.343,50
9,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
45,00
2.382,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
98,00
3.048,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.035,00
547.867,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.164,00
48.509,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
21.181,00
807.336,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
167.291,00
2.797.277,50
6,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 8.470,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Στύλλοι 4.900,00
Hadice Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 1.200,00
Küçük Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 490,00
Rabia Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 250,00
Sadık γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 4.620,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 816,00
Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 3.220,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 5.115,00
Muhterem γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Στύλλοι 210,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 85 4.579,00 132.075,00
002   γη με βλάστηση 65 3.097,00 116.685,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 150,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 1 1,00 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 61 2.540,00 97.085,00
007   βαμβάκι 36 1.169,00 79.480,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 35 1.163,00 79.240,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 6,00 240,00
010   αμπέλι 1 11,00 175,00
011   αμπέλι (bağ) 1 11,00 175,00
012   δημητριακά 23 1.353,00 13.930,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 16 1.342,00 13.520,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 11,00 410,00
015   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 1 7,00 3.500,00
016   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 7,00 3.500,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 556,00 19.450,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 1 250,00 17.500,00
019   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
020   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 6,00 450,00
021   άλλη χρήση γης 10 10,00 110,00
022   αλώνι (harman) 10 10,00 110,00
023   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 50,00
024   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 1.472,00 15.280,00
025   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 1.472,00 15.280,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 45 98 14.035,00
002   σπίτι (hane) 38 38 13.075,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 350,00
004   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 1 1 1.000,00
005   αγροτικά κτήρια 4 4 400,00
006   μάντρα (mandıra) 4 4 400,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 56 560,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 56 560,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 34 1.125 11.431,00
002   πρόβατα (agnam) 21 1.077 8.616,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 7 1.300,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 1.000,00
005   αγελάδα (inek) 4 9 725,00
006   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 250,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
008   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
009   βόδι (öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 4, 2020, 7:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στύλλοι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5681/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό