Όνομα: Στύλλοι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstilloz
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Stylloi
Στύλλοι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stylos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 131.721,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
110.895,0 0,0 7.350,0 13.476,0
84,2% 0,0% 5,6% 10,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Στύλλοι (Αυτή η εγγραφή) 106.021 80,49%
Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği Flemenk Konsolosunun Karındaşı Bepon'un Çiftliği 25.700 19,51%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
2.171,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
42,00
2.398,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
85,00
4.064,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
3.835,00
60.201,63
6,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
110.895,00
785.033,00
14,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
45,00
2.382,00
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
58,00
752,00
7,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.350,00
258.767,00
2,8%
Καζάς Μεσαορίας:
49,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
792,00
34.250,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
13.476,00
402.846,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
131.721,00
1.487.147,00
8,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed
Στύλλοι 8.470,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Στύλλοι 4.900,00
Hadice Hatun
Στύλλοι 1.200,00
Küçük Hasan
Στύλλοι 490,00
Rabia Hatun
Στύλλοι 250,00
Sadık γιος του Mehmed
Στύλλοι 4.620,00
Süleyman γιος του Hüseyin
Στύλλοι 816,00
Mustafa γιος του Abdullah
Στύλλοι 3.220,00
Mehmed γιος του Hüseyin
Στύλλοι 5.115,00
Muhterem γιος του Abdullah
Στύλλοι 210,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 85 4.078,00 115.965,00
002   γη με βλάστηση 65 2.612,00 100.645,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 150,00
005   κήπος με μουριές και αλακάτι (bağçe dutlu ma' dolap) 1 1,00 150,00
006   61 2.055,00 81.045,00
007   βαμβάκι 36 897,00 65.640,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 35 891,00 65.400,00
009   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 6,00 240,00
010   αμπέλι 1 11,00 175,00
011   αμπέλι (bağ) 1 11,00 175,00
012   δημητριακά 23 1.140,00 11.730,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 16 1.132,00 11.420,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 7 8,00 310,00
015   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 7,00 3.500,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 556,00 19.450,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 1 250,00 17.500,00
018   εγκαταλελειμμένο χωράφι (hâli tarla) 1 300,00 1.500,00
019   επίκοινο αγροτεμάχιο (yarılı tarla) 1 6,00 450,00
020   10 2,00 40,00
021   αλώνι (harman) 10 2,00 40,00
022   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 30,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 1.464,00 15.280,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 1.464,00 15.280,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 45 60 8.300,00
002   σπίτι (hane) 38 3 7.640,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 350,00
004   σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (hane ma-ahır ve samanlık) 1 1 1.000,00
005   αγροτικά κτήρια 4 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 4 1 100,00
007   3 56 560,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 56 560,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 49 841 14.616,00
002   πρόβατα (agnam) 21 772 6.176,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 4 750,00
004   φοράδα (kisrak) 4 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 4 8 650,00
006   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 4 250,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
008   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
009   βόδι (öküz) 16 26 6.500,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 25 6.250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 4, 2020, 7:44 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Στύλλοι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5681/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό