Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5682
UUID βάσης δεδομένων: 68e06537-856c-436e-a377-2a9fce362b1b
Όνομα: Περιστερώνα (Αμμοχώστου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Peristerona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Peristerona (Ammochostou)
Περιστερώνα (Αμμοχώστου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Peristerona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 82.503,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
51.446,0 225,0 15.840,0 14.992,0
62,4% 0,3% 19,2% 18,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Περιστερώνα (Αμμοχώστου) (Αυτή η εγγραφή) 73.028 88,52%
Agios Anastasios Ayanastas Manastırı 9.475 11,48%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
56,00
2.171,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
59,00
2.398,00
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
59,00
2.402,00
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
89,00
4.064,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
2.755,00
114.431,13
2,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
51.446,00
1.375.343,50
3,7%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
442,00
2,3%
Καζάς Μεσαορίας:
63,00
2.382,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
20,00
5.906,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
75,00
3.048,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
225,00
66.731,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
15.840,00
547.867,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
58,00
2.678,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
934,00
48.509,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.992,00
807.336,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
82.503,00
2.797.277,50
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Περιστερωνιάτης Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 1.405,00
Ιμάμης και μουλλάς Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 2.175,00
Χαφίζης (αυτός που αποστήθισε το κοράνι) και μουλλάς Murad
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 442,00
Mustafa Bölükbaşı
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 270,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 60,00
Camkut? Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 2.655,00
Βοσκός Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 320,00
Καρά Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 3.357,00
Zenk? Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 845,00
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Περιστερώνα (Αμμοχώστου) 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 2.755,00 51.446,00
002   γη με βλάστηση 78 2.656,00 50.758,00
003   περιφραγμένο αγροτεμάχιο με δέντρα (eşcarlı fırahti) 1 1,00 50,00
004   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,00 100,00
005   καλλιέργειες μουριάς 1 1,00 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,00 100,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 72 2.420,00 49.128,00
008   καπνά 1 1,00 20,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 1,00 20,00
010   βαμβάκι 48 1.164,00 41.250,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 48 1.164,00 41.250,00
012   δημητριακά 23 1.255,00 7.858,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 19 1.248,00 7.578,00
014   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 7,00 280,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 234,00 1.480,00
016   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 1 4,00 100,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 3 230,00 1.380,00
018   άλλη χρήση γης 8 9,00 160,00
019   αλώνι (harman) 7 7,00 80,00
020   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 40,00
021   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 2,00 80,00
022   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 90,00 528,00
023   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 90,00 528,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 20 225,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 5 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 5 25,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 8 14 195,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 14 195,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 63 75 15.840,00
002   σπίτι (hane) 57 57 15.520,00
003   σπίτι μέσα σε κήπο (derun-ı bağçede hane) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 160,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 160,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 16 160,00
007   κυψέλη (ari kovani) 4 16 160,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 40 911 9.242,00
002   πρόβατα (agnam) 17 883 7.072,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
004   αγελάδα (inek) 20 24 1.620,00
005   δαμαλάκι (dana) 8 9 420,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 8 9 420,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
008   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 2 4 200,00
009   βόδι (öküz) 1 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 3:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Περιστερώνα (Αμμοχώστου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5682/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό