Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5686
UUID βάσης δεδομένων: ad7c27c9-a257-46a7-9cd6-e01e61bc5f74
Όνομα: Μηλιά (Αμμοχώστου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Milya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Milia (Ammochostou)
Μηλιά (Αμμοχώστου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Milea
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.927,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.200,0 57,0 5.610,0 5.060,0
55,2% 0,2% 23,4% 21,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
2.171,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
2.398,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
21,00
2.402,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
4.064,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.093,00
114.431,13
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
13.200,00
1.375.343,50
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
2.382,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
5.906,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
26,00
3.048,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
57,00
66.731,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.610,00
547.867,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
15,00
2.678,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
343,00
48.509,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.060,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
23.927,00
2.797.277,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Βοσκός Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μηλιά (Αμμοχώστου) 460,00
Εκ των κατοίκων της Λευκωσίας Kofzozoğlu Hacı Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μηλιά (Αμμοχώστου) 12.337,00
Πιερής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 1.960,00
Κυριάκος γιος του Λορέντζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 2.890,00
Χατζή Λευτέρης γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 80,00
Παναγής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 675,00
Χατζή Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 150,00
Σάββας γιος του Χρυσταλλούς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 205,00
Τουμάζος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 695,00
Λιασής γιος του Κολομπάτου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιά (Αμμοχώστου) 615,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 28 1.093,00 13.200,00
002   γη με βλάστηση 16 449,00 9.960,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 163,00 3.630,00
004   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 3 46,00 1.860,00
005   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 3 46,00 1.860,00
006   καπνά 1 25,00 125,00
007   ακαλλιέργητο αγροτεμάχιο καπνού (kiraç duhani tarla) 1 25,00 125,00
008   βαμβάκι 2 45,00 1.410,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 45,00 1.410,00
010   δημητριακά 1 47,00 235,00
011   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 47,00 235,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 286,00 6.330,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 9 286,00 6.330,00
014   άλλη χρήση γης 4 4,00 40,00
015   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 640,00 3.200,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 640,00 3.200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 19 57,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 19 57,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 19 57,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 26 5.610,00
002   σπίτι (hane) 22 22 5.590,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 4 20,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 338 3.710,00
002   πρόβατα (agnam) 6 325 2.600,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 5 12 910,00
006   δαμαλάκι (dana) 2 4 160,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 4 160,00
008   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 4 300,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:06 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μηλιά (Αμμοχώστου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5686/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό