Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5688
UUID βάσης δεδομένων: 741ba073-cd9d-46b3-ae76-82e474010e55
Όνομα: Σανταλάρης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sandallar
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Santalaris
Σανταλάρης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sandalaris
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 50.624,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
28.900,0 605,0 6.455,0 14.664,0
57,1% 1,2% 12,8% 29,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Σανταλάρης (Αυτή η εγγραφή) 7.314 14,45%
Avgasida Mon. Avkaşiya Çiftliği 43.310 85,55%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.171,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
2.398,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
2.402,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.165,00
114.431,13
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
28.900,00
1.375.343,50
2,1%
Καζάς Μεσαορίας:
4,00
442,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
2.382,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
76,00
5.906,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
3.048,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
605,00
66.731,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
6.455,00
547.867,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
16,00
2.678,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.221,00
48.509,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
14.664,00
807.336,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
50.624,00
2.797.277,50
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σανταλάρης 1.490,00
Ümmi γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σανταλάρης 1.295,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σανταλάρης 1.470,00
Τσιφλίκι Αυγασίδας, στην κατοχή του Μεχμέτ Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Avgasida Mon. 43.310,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανταλάρης 820,00
Μιχαήλ γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανταλάρης 1.570,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανταλάρης 90,00
Κάκουλλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανταλάρης 50,00
Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανταλάρης 394,00
Κόρη του Λένου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σανταλάρης 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 1.165,00 28.900,00
002   γη με βλάστηση 8 773,00 26.940,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 8.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 4,00 8.000,00
005   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (ma-i cari dutluk) 1 4,00 8.000,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 680,00 17.000,00
007   βαμβάκι 5 680,00 17.000,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 680,00 17.000,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 89,00 1.940,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 1 71,00 140,00
011   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 1 18,00 1.800,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 392,00 1.960,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 392,00 1.960,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 76 605,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 45 145,00
003   σκόρπιες μουριές (perakende dut eşcarı) 1 40 120,00
004   μουριά (dut ağacı) 1 5 25,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 2 31 460,00
006   ελιά (zeytun 2) 2 31 460,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 14 6.455,00
002   σπίτι (hane) 11 11 6.355,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 90,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 90,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 1.210 11.914,00
002   πρόβατα (agnam) 6 1.198 9.584,00
003   καμήλα (deve) 2 9 2.100,00
004   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 3 300,00
005   πρώτη καμήλα σε καραβάνι (deve katar) 1 6 1.800,00
006   αγελάδα (inek) 3 3 230,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σανταλάρης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5688/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό