Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5689
UUID βάσης δεδομένων: 58247b8d-63fb-4453-9694-63ae55a0e982
Όνομα: Avgasida Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avkaşiya Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Σανταλάρης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Avgasida Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 43.310,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
25.800,0 570,0 5.090,0 11.850,0
59,6% 1,3% 11,8% 27,4%
Γενικά στατιστικά
Σανταλάρης:
1,00
10,00
10,0%
Σανταλάρης:
1,00
1,00
100,0%
Σανταλάρης:
1,00
12,00
8,3%
Σανταλάρης:
1,00
12,00
8,3%
Σανταλάρης:
4,00
13,00
30,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Σανταλάρης:
822,00
1.165,00
70,6%
Γαίες (αξία)
Σανταλάρης:
25.800,00
28.900,00
89,3%
Σανταλάρης:
2,00
4,00
50,0%
Σανταλάρης:
2,00
14,00
14,3%
Σανταλάρης:
70,00
76,00
92,1%
Σανταλάρης:
2,00
14,00
14,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Σανταλάρης:
570,00
605,00
94,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Σανταλάρης:
5.090,00
6.455,00
78,9%
Σανταλάρης:
4,00
16,00
25,0%
Ζώα (αριθμός)
Σανταλάρης:
1.016,00
1.221,00
83,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Σανταλάρης:
11.850,00
14.664,00
80,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Σανταλάρης:
43.310,00
50.624,00
85,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Αυγασίδας, στην κατοχή του Μεχμέτ Αγά
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Avgasida Mon. 43.310,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 822,00 25.800,00
002   γη με βλάστηση 3 622,00 24.800,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 4,00 8.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 4,00 8.000,00
005   κήπος με μουριές με τρεχούμενο νερό (ma-i cari dutluk) 1 4,00 8.000,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 600,00 15.000,00
007   βαμβάκι 1 600,00 15.000,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 600,00 15.000,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 18,00 1.800,00
010   κήπος με δέντρα (bağçe ma' eşcar) 1 18,00 1.800,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 200,00 1.000,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 200,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 70 570,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 40 120,00
003   σκόρπιες μουριές (perakende dut eşcarı) 1 40 120,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 450,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 30 450,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 5.090,00
002   σπίτι (hane) 1 1 5.000,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 90,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 90,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 1.009 10.100,00
002   πρόβατα (agnam) 1 1.000 8.000,00
003   καμήλα (deve) 2 9 2.100,00
004   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 3 300,00
005   πρώτη καμήλα σε καραβάνι (deve katar) 1 6 1.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 21, 2020, 9:02 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Avgasida Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5689/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό