Όνομα: Αλόδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aloda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Aloda
Αλόδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Aloa Aloda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8,661.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4,490.0 0.0 2,115.0 2,056.0
51.8% 0.0% 24.4% 23.7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
10.00
2,171.00
0.5%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
35.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
10.00
2,398.00
0.4%
Καζάς Μεσαορίας:
10.00
2,402.00
0.4%
Καζάς Μεσαορίας:
13.00
4,064.00
0.3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
296.50
114,431.12
0.3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4,490.00
1,375,343.50
0.3%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
442.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
14.00
2,382.00
0.6%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
5,906.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
14.00
3,048.00
0.5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
66,731.00
0.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2,115.00
547,867.00
0.4%
Καζάς Μεσαορίας:
9.00
2,678.00
0.3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
191.00
48,509.00
0.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2,056.00
807,336.00
0.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8,661.00
2,797,277.50
0.3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Dilaver γιος του Hasan
Αλόδα 1,725.00
Ahmed γιος του Osman
Αλόδα 50.00
Himmet γιος του Veli
Αλόδα 246.00
Süleyman γιος του Ali
Αλόδα 245.00
Abdullah γιος του Ali
Αλόδα 190.00
Ali Mustafa
Αλόδα 1,270.00
Kasım γιος του Hasan
Αλόδα 50.00
Osman γιος του Mehmed
Αλόδα 555.00
Osman γιος του Osman
Αλόδα 350.00
Halil γιος του Ali
Αλόδα 280.00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 13 296.50 4,490.00
002   γη με βλάστηση 8 189.00 3,950.00
003   4 185.00 3,870.00
004   βαμβάκι 4 185.00 3,870.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 185.00 3,870.00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 4.00 80.00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 4 4.00 80.00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 107.50 540.00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 107.50 540.00
010   άγονο (kıraç) 1 10.00 50.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 14 14 2,115.00
002   σπίτι (hane) 12 12 1,960.00
003   defa hane 1 1 300.00
004   2 2 155.00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 2 155.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 9 191 2,056.00
002   πρόβατα (agnam) 6 187 1,496.00
003   αγελάδα (inek) 1 2 60.00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 60.00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 60.00
006   βόδι (öküz) 2 2 500.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 2 500.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:06 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλόδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5690/ στις 26/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό