Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5690
UUID βάσης δεδομένων: 823d4d2b-6733-4289-af64-060dcd98c71e
Όνομα: Αλόδα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aloda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Aloda
Αλόδα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Aloa Aloda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.661,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.490,0 0,0 2.115,0 2.056,0
51,8% 0,0% 24,4% 23,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.171,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.398,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.402,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
296,50
114.431,13
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4.490,00
1.375.343,50
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
2.382,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
14,00
3.048,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.115,00
547.867,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.678,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
191,00
48.509,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.056,00
807.336,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.661,00
2.797.277,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Dilaver γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 1.725,00
Ahmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 50,00
Himmet γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 246,00
Süleyman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 245,00
Abdullah γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 190,00
Ali Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 1.270,00
Kasım γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 50,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 555,00
Osman γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 350,00
Halil γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αλόδα 280,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 296,50 4.490,00
002   γη με βλάστηση 8 189,00 3.950,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 185,00 3.870,00
004   βαμβάκι 4 185,00 3.870,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 4 185,00 3.870,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 4,00 80,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 4 4,00 80,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 5 107,50 540,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 5 107,50 540,00
010   άγονο (kıraç) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 14 2.115,00
002   σπίτι (hane) 12 12 1.960,00
003   άλλο σπίτι (defa hane) 1 1 300,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 2 155,00
005   κυψέλη (ari kovani) 2 2 155,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 189 1.556,00
002   πρόβατα (agnam) 6 187 1.496,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 60,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 60,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 60,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:06 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αλόδα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5690/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό