Όνομα: Γέναγρα (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yenagra
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Genagra
Γέναγρα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yenagra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 44.068,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
23.175,0 555,0 5.230,0 15.438,0
52,6% 1,3% 11,9% 35,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.171,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
78,00
2.398,00
3,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
83,00
4.064,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1.726,00
60.201,63
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
23.175,00
785.033,00
3,0%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
66,00
2.382,00
2,8%
Καζάς Μεσαορίας:
65,00
4.050,00
1,6%
Καζάς Μεσαορίας:
11,00
752,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
555,00
48.731,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.230,00
258.767,00
2,0%
Καζάς Μεσαορίας:
51,00
2.678,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
868,00
34.250,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
15.438,00
402.846,00
3,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
44.068,00
1.487.147,00
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İmamoğlu Hüseyin
Γέναγρα (τα) 4.060,00
Mehmed Kethüda
Γέναγρα (τα) 5.895,00
Boyacıoğlu Mehmed
Γέναγρα (τα) 2.285,00
Abdullah γιος του İmam
Γέναγρα (τα) 1.520,00
Hasan γιος του Hasancık
Γέναγρα (τα) 1.250,00
Γυναίκα του Halil
Γέναγρα (τα) 25,00
Halil
Γέναγρα (τα) 0,00
Başo γιος του Hüseyin
Γέναγρα (τα) 1.350,00
Τρελός İsmail
Γέναγρα (τα) 300,00
Ebru Hasan
Γέναγρα (τα) 810,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 83 2.454,00 29.330,00
002   γη με βλάστηση 47 1.430,00 24.285,00
003   31 884,00 13.575,00
004   βαμβάκι 28 472,00 10.705,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 27 456,00 10.465,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 16,00 240,00
007   δημητριακά 3 412,00 2.870,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 412,00 2.870,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 546,00 10.710,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 16 546,00 10.710,00
011   edna 1 45,00 225,00
012   7 1,00 30,00
013   αλώνι (harman) 7 1,00 30,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 28 978,00 4.790,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 28 978,00 4.790,00
016   άγονο (kıraç) 5 111,00 455,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 65 555,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 20 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 30,00
004   ελιές 2 45 525,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 30 300,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 15 225,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 66 11 5.255,00
002   σπίτι (hane) 62 1 5.205,00
003   4 10 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 4 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 51 894 17.488,00
002   πρόβατα (agnam) 13 836 6.688,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 9 1.650,00
004   φοράδα (kisrak) 2 5 850,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 250,00
006   πουλάρι (tay) 2 1 50,00
007   καμήλα (deve) 4 21 5.900,00
008   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 2 200,00
009   αγελάδα (inek) 10 9 1.500,00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 5 6 1.200,00
011   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200,00
012   βόδι (öküz) 19 19 1.750,00
013   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 19 19 1.750,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γέναγρα (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5691/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό