Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5691
UUID βάσης δεδομένων: 814b6a04-cc2a-4978-803e-b92b79050db3
Όνομα: Γέναγρα (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yenagra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Genagra
Γέναγρα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yenagra
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 67.363,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
34.205,0 555,0 9.645,0 22.958,0
50,8% 0,8% 14,3% 34,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
62,00
2.171,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
78,00
2.398,00
3,3%
Καζάς Μεσαορίας:
78,00
2.402,00
3,2%
Καζάς Μεσαορίας:
83,00
4.064,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
3.068,00
114.431,13
2,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
34.205,00
1.375.343,50
2,5%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
66,00
2.382,00
2,8%
Καζάς Μεσαορίας:
65,00
5.906,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
77,00
3.048,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
555,00
66.731,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
9.645,00
547.867,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
51,00
2.678,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
932,00
48.509,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
22.958,00
807.336,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
67.363,00
2.797.277,50
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İmamoğlu Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 4.060,00
Mehmed Kethüda
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 5.895,00
Boyacıoğlu Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 2.285,00
Abdullah γιος του İmam
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 1.520,00
Hasan γιος του Hasancık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 1.250,00
Γυναίκα του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 25,00
Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 0,00
Başo γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 1.350,00
Τρελός İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 300,00
Ebru Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γέναγρα (τα) 810,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 83 3.068,00 34.205,00
002   γη με βλάστηση 47 1.755,00 27.695,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 1.102,00 16.655,00
004   βαμβάκι 28 690,00 13.785,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 27 674,00 13.545,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 16,00 240,00
007   δημητριακά 3 412,00 2.870,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 412,00 2.870,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 653,00 11.040,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 16 653,00 11.040,00
011   edna 1 45,00 225,00
012   άλλη χρήση γης 7 7,00 80,00
013   αλώνι (harman) 7 7,00 80,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 28 1.261,00 6.205,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 28 1.261,00 6.205,00
016   άγονο (kıraç) 5 111,00 455,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 65 555,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 20 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 20 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 2 45 525,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 30 300,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 15 225,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 66 77 9.645,00
002   σπίτι (hane) 62 62 9.570,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 15 75,00
004   κυψέλη (ari kovani) 4 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 32 896 16.708,00
002   πρόβατα (agnam) 13 851 6.808,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 10 1.700,00
004   φοράδα (kisrak) 2 5 850,00
005   φοράδα και πουλάρι (kisrak ve tay) 1 2 250,00
006   πουλάρι (tay) 2 2 100,00
007   καμήλα (deve) 4 21 5.900,00
008   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 2 200,00
009   αγελάδα (inek) 10 14 2.300,00
010   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 5 8 1.600,00
011   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 1 1 200,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γέναγρα (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5691/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό