Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5695
UUID βάσης δεδομένων: e97ade9c-a6eb-44bb-923b-d2624583de70
Όνομα: Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mandira'ül Kebir
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mandres (Ammochostou)
Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mandraes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.702,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.602,5 380,0 1.470,0 4.250,0
20,8% 4,9% 19,1% 55,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
2.171,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
7,00
2.398,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
7,00
2.402,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
4.064,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
291,50
114.431,13
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.602,50
1.375.343,50
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
442,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.382,00
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
43,00
5.906,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
3.048,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
380,00
66.731,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.470,00
547.867,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
9,00
2.678,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
444,00
48.509,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.250,00
807.336,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.702,50
2.797.277,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μιχαήλ γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 1.235,00
Γιωρκής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 1.940,00
Χριστούλος γιος του Χατζή Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 1.945,00
Λουσής γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 1.077,50
Σάββας γιος του Χατζή Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 905,00
Γιαννής γιος του Χριστίνας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 400,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι) 200,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 12 291,50 1.602,50
002   γη με βλάστηση 5 5,50 167,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 5,50 167,50
004   βαμβάκι 1 2,00 60,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 2,00 60,00
006   αμπέλι 2 2,50 67,50
007   αμπέλι (bağ) 2 2,50 67,50
008   δημητριακά 2 1,00 40,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,00 40,00
010   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 285,00 1.425,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 285,00 1.425,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 43 380,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 33 330,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 32 320,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 1 10,00
005   χαρουπιές 2 10 50,00
006   χαρουπιά (harub 2) 2 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 1.470,00
002   σπίτι (hane) 7 7 1.320,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 150,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 442 3.750,00
002   πρόβατα (agnam) 4 440 3.520,00
003   αγελάδα (inek) 3 2 230,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 1 30,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 30,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 21, 2022, 12:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μάνδρες (Αμμοχώστου) (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5695/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό