Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5697
UUID βάσης δεδομένων: 77ae327f-04a1-43e7-b7fc-434d06cbbf78
Όνομα: Σύγκραση
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sigrasi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sygkrasi
Σύγκραση
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Synkrasi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 51.876,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
25.732,5 30,0 7.210,0 18.904,0
49,6% 0,1% 13,9% 36,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
2.171,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.398,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.402,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
59,00
4.064,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.817,00
114.431,13
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
25.732,50
1.375.343,50
1,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
442,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
27,00
2.382,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
2,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
36,00
3.048,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.210,00
547.867,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
2.678,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
976,00
48.509,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
18.904,00
807.336,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
51.876,50
2.797.277,50
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 1.534,00
Mehmed γιος του Feyzullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 2.910,00
Έμπορος φοράδων Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 2.130,00
Hüseyin γιος του Feyzullah γιου του Feyzullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 200,00
Feyzullah γιος του Feyzullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 1.170,00
Καλαϊτζής (γανωματής) Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 1.025,00
Arab Bilal
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 725,00
Salih γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 2.395,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 1.040,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σύγκραση 570,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 59 1.817,00 25.732,50
002   γη με βλάστηση 41 1.225,00 21.582,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 1,50 137,50
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 87,50
005   κήπος με μουριές, αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) και οπωροφόρα (dolap ve meyveli dut bahçesi) 1 0,50 37,50
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 50,00
007   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 0,50 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 488,50 12.015,00
009   βαμβάκι 16 482,00 11.845,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 15 464,00 11.575,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 18,00 270,00
012   δημητριακά 3 6,50 170,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 6,50 170,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 735,00 9.430,00
015   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 3 4,00 325,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 15 727,00 9.005,00
017   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 4,00 100,00
018   άλλη χρήση γης 9 12,00 1.240,00
019   αλώνι (harman) 8 12,00 240,00
020   τρεχούμενο νερό για ένα αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (ma-ı cari bir dolaplık) 1 0,00 1.000,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 580,00 2.910,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 580,00 2.910,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 30,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 2 30,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 2 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 36 7.210,00
002   σπίτι (hane) 26 26 7.160,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 10 50,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 38 963 15.654,00
002   πρόβατα (agnam) 12 913 7.304,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 6 1.050,00
004   φοράδα (kisrak) 2 5 1.000,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   καμήλα (deve) 3 11 2.700,00
007   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 3 300,00
008   αγελάδα (inek) 13 24 1.900,00
009   δαμαλάκι (dana) 5 10 500,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 5 10 500,00
011   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 2 6 600,00
012   μουλάρι (katir) 4 6 2.250,00
013   βόδι (öküz) 3 3 450,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 15, 2021, 8:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σύγκραση. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5697/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό