Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5698
UUID βάσης δεδομένων: 0300434d-c6b5-4964-ac1a-3d661812a339
Όνομα: Λάπαθος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lapotoz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lapathos
Λάπαθος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lapathos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24.637,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.527,5 125,0 4.875,0 10.110,0
38,7% 0,5% 19,8% 41,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
2.171,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.398,00
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.402,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
40,00
4.064,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.105,50
114.431,13
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
9.527,50
1.375.343,50
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
3,00
442,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
27,00
2.382,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
5.906,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
41,00
3.048,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
125,00
66.731,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.875,00
547.867,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
2.678,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
912,00
48.509,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10.110,00
807.336,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
24.637,50
2.797.277,50
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 1.580,00
Κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 30,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 0,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 740,00
Hüseyin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 680,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 235,00
Ahmed γιος του Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 3.975,00
Mustafa γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 610,00
Βοσκός Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 1.240,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λάπαθος (το) 240,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 1.105,50 9.527,50
002   γη με βλάστηση 20 239,50 5.332,50
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 179,50 4.432,50
004   βαμβάκι 16 176,50 4.312,50
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 16 176,50 4.312,50
006   δημητριακά 3 3,00 120,00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 3,00 120,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 60,00 900,00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 60,00 900,00
010   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
011   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 861,00 4.095,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 861,00 4.095,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 12 125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 15,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 1 15,00
004   συκιές 1 10 100,00
005   συκιές (incir ağacı) 1 10 100,00
006   χαρουπιές 1 1 10,00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 41 4.875,00
002   σπίτι (hane) 26 26 4.830,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 15 45,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 15 45,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 905 8.360,00
002   πρόβατα (agnam) 14 895 7.160,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 7 8 800,00
005   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   βόδι (öküz) 1 1 250,00
009   νεαρό βόδι (öküz tosun) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάπαθος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5698/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό