Όνομα: Λάπαθος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lapotoz
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lapathos
Λάπαθος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lapathos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24,637.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
9,527.5 125.0 4,875.0 10,110.0
38.7% 0.5% 19.8% 41.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
24.00
2,171.00
1.1%
Καζάς Μεσαορίας:
0.00
35.00
0.0%
Καζάς Μεσαορίας:
30.00
2,398.00
1.3%
Καζάς Μεσαορίας:
30.00
2,402.00
1.2%
Καζάς Μεσαορίας:
40.00
4,064.00
1.0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1,105.50
114,431.12
1.0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
9,527.50
1,375,343.50
0.7%
Καζάς Μεσαορίας:
3.00
442.00
0.7%
Καζάς Μεσαορίας:
27.00
2,382.00
1.1%
Καζάς Μεσαορίας:
12.00
5,906.00
0.2%
Καζάς Μεσαορίας:
41.00
3,048.00
1.3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
125.00
66,731.00
0.2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4,875.00
547,867.00
0.9%
Καζάς Μεσαορίας:
30.00
2,678.00
1.1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
912.00
48,509.00
1.9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
10,110.00
807,336.00
1.3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
24,637.50
2,797,277.50
0.9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Hüseyin
Λάπαθος (το) 1,580.00
Κόρη του Hasan
Λάπαθος (το) 30.00
Hasan
Λάπαθος (το) 0.00
Hasan γιος του Osman
Λάπαθος (το) 740.00
Hüseyin γιος του Osman
Λάπαθος (το) 680.00
Mehmed γιος του Osman
Λάπαθος (το) 235.00
Ahmed γιος του Hacı Hüseyin
Λάπαθος (το) 3,975.00
Mustafa γιος του Halil
Λάπαθος (το) 610.00
Βοσκός Ali
Λάπαθος (το) 1,240.00
Hüseyin γιος του Ahmed
Λάπαθος (το) 240.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 40 1,105.50 9,527.50
002   γη με βλάστηση 20 239.50 5,332.50
003   19 179.50 4,432.50
004   βαμβάκι 16 176.50 4,312.50
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 16 176.50 4,312.50
006   δημητριακά 3 3.00 120.00
007   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 3 3.00 120.00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 60.00 900.00
009   αγροτεμάχιο (tarla) 1 60.00 900.00
010   5 5.00 100.00
011   αλώνι (harman) 5 5.00 100.00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 15 861.00 4,095.00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 15 861.00 4,095.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 3 12 125.00
002   ελιές 1 1 15.00
003   ελιά (zeytun 2) 1 1 15.00
004   συκιές 1 10 100.00
005   συκιές (incir ağacı) 1 10 100.00
006   χαρουπιές 1 1 10.00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 1 10.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 27 41 4,875.00
002   σπίτι (hane) 26 26 4,830.00
003   1 15 45.00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 15 45.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 30 912 10,110.00
002   πρόβατα (agnam) 14 895 7,160.00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150.00
004   αγελάδα (inek) 7 8 800.00
005   δαμαλάκι (dana) 2 2 100.00
006   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100.00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200.00
008   βόδι (öküz) 8 8 2,000.00
009   νεαρό βόδι (öküz tosun) 1 1 250.00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 7 1,750.00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:05 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λάπαθος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5698/ στις 01/07/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό