Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5699
UUID βάσης δεδομένων: be65c561-54e2-42ab-8a97-bd6372a1da87
Όνομα: Άγιος Ιάκωβος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Kofa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Iakovos
Άγιος Ιάκωβος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Iakovos Ainakofa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.883,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.255,0 510,0 2.470,0 7.648,0
33,1% 3,2% 15,6% 48,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.171,00
0,6%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.398,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.402,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
25,00
4.064,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
948,50
114.431,13
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
5.255,00
1.375.343,50
0,4%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
442,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
2.382,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
30,00
5.906,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
13,00
3.048,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
510,00
66.731,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.470,00
547.867,00
0,5%
Καζάς Μεσαορίας:
29,00
2.678,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
547,00
48.509,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.648,00
807.336,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
15.883,00
2.797.277,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hacı Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 1.505,00
Πεταλωτής Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 1.075,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 130,00
Hasan γιος του Καρά Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 1.935,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 1.499,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 2.015,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 1.170,00
Arab Καρπασίτης
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 40,00
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 1.145,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ιάκωβος 784,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 948,50 5.255,00
002   γη με βλάστηση 8 34,50 625,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,00 15,00
004   καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1 0,00 15,00
005   κήπος με αμυγδαλιές (bağ-ı badem) 1 0,00 15,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 33,50 560,00
007   δημητριακά 6 33,50 560,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 33,50 560,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 50,00
010   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 1,00 50,00
011   άλλη χρήση γης 6 6,00 110,00
012   αλώνι (harman) 6 6,00 110,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 908,00 4.520,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 908,00 4.520,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 30 510,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 24 440,00
003   μουριές (dut eşcarı) 1 10 200,00
004   μουριά (dut ağacı) 2 14 240,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 4 4 50,00
006   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 1 20,00
007   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 1 10,00
008   ελιά (zeytun 2) 2 2 20,00
009   χαρουπιές 1 2 20,00
010   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 13 13 2.470,00
002   σπίτι (hane) 13 13 2.470,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 527 5.598,00
002   πρόβατα (agnam) 9 516 4.148,00
003   άλογο (bargi̇r) 4 4 700,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 650,00
005   φοράδα με πουλάρι (kisrak ma tay) 1 1 250,00
006   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
007   αγελάδα (inek) 6 6 500,00
008   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
009   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
010   βόδι (öküz) 1 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ιάκωβος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5699/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό