Όνομα: Ψυλλάτος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İpsillat
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psyllatos
Ψυλλάτος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psilatos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.484,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.305,0 0,0 2.960,0 4.219,0
53,6% 0,0% 19,1% 27,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.171,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.398,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
57,00
4.064,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
737,00
60.201,63
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
8.305,00
785.033,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.382,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
4.050,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
48.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.960,00
258.767,00
1,1%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
2.678,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
411,00
34.250,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.219,00
402.846,00
1,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
15.484,00
1.487.147,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Çavuş
Ψυλλάτος (το) 3.866,00
Mustafa γιος του Ahmed
Ψυλλάτος (το) 1.640,00
Hüseyin γιος του Ali
Ψυλλάτος (το) 2.245,00
Ahmed γιος του Hasan
Ψυλλάτος (το) 1.450,00
Musa γιος του Mustafa
Ψυλλάτος (το) 1.385,00
İbrahim γιος του İmamoğlu
Ψυλλάτος (το) 1.100,00
Ali γιος του Hüseyin
Ψυλλάτος (το) 1.245,00
'Ömer γιος του Osman
Ψυλλάτος (το) 1.415,00
Mehmed γιος του χασάπη Hüseyin
Ψυλλάτος (το) 1.225,00
Hüseyin γιος του Ali
Ψυλλάτος (το) 1.509,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 57 923,00 9.270,00
002   γη με βλάστηση 23 278,00 6.030,00
003   5 75,00 2.030,00
004   βαμβάκι 2 66,00 1.950,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 66,00 1.950,00
006   δημητριακά 3 9,00 80,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 8,00 40,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 1,00 40,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 18 203,00 4.000,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 18 203,00 4.000,00
011   17 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 17 1,00 20,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 644,00 3.220,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 644,00 3.220,00
015   άγονο (kıraç) 4 105,00 525,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 1 2.960,00
002   σπίτι (hane) 19 1 2.960,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 35 417 4.619,00
002   πρόβατα (agnam) 13 408 3.264,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 250,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 355,00
007   δαμαλάκι (dana) 2 1 55,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 1 55,00
009   βόδι (öküz) 16 3 750,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 16 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 6:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψυλλάτος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5701/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό