Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5701
UUID βάσης δεδομένων: 5bfe326e-ac97-4307-8278-fc695b64257b
Όνομα: Ψυλλάτος (το)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İpsillat
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Psyllatos
Ψυλλάτος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Psilatos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.798,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
17.705,0 0,0 4.910,0 9.183,0
55,7% 0,0% 15,4% 28,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.171,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.398,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.402,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
57,00
4.064,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
1.610,00
114.431,13
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
17.705,00
1.375.343,50
1,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
442,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.382,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
5.906,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
3.048,00
0,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
66.731,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.910,00
547.867,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
2.678,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
566,00
48.509,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
9.183,00
807.336,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
31.798,00
2.797.277,50
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Çavuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 3.866,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.640,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 2.245,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.450,00
Musa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.385,00
İbrahim γιος του İmamoğlu
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.100,00
Ali γιος του Hüseyin
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ψυλλάτος (το) 1.245,00
'Ömer γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.415,00
Mehmed γιος του χασάπη Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.225,00
Hüseyin γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ψυλλάτος (το) 1.509,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 57 1.610,00 17.705,00
002   γη με βλάστηση 23 554,00 12.170,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 76,00 2.070,00
004   βαμβάκι 2 66,00 1.950,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 66,00 1.950,00
006   δημητριακά 3 10,00 120,00
007   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 8,00 40,00
008   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 2 2,00 80,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 18 478,00 10.100,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 18 478,00 10.100,00
011   άλλη χρήση γης 17 17,00 340,00
012   αλώνι (harman) 17 17,00 340,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 17 1.039,00 5.195,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 17 1.039,00 5.195,00
015   άγονο (kıraç) 4 215,00 1.075,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 4.910,00
002   σπίτι (hane) 19 19 4.910,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 548 4.933,00
002   πρόβατα (agnam) 13 541 4.328,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 250,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   αγελάδα (inek) 4 5 355,00
007   δαμαλάκι (dana) 2 2 55,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 55,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2020, 6:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ψυλλάτος (το). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5701/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό