Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5705
UUID βάσης δεδομένων: c03cd0f6-f69b-47e2-8f5d-106848e68fa4
Όνομα: Λευκόνοικο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkonuk
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lefkonoiko
Λευκόνοικο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lefkoniko
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 192.203,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
102.925,0 1.585,0 47.780,0 39.913,0
53,6% 0,8% 24,9% 20,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
118,00
2.171,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.398,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.402,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
292,00
4.064,00
7,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
6.811,50
114.431,13
6,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
102.925,00
1.375.343,50
7,5%
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
442,00
10,9%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.382,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
151,00
5.906,00
2,6%
Καζάς Μεσαορίας:
147,00
3.048,00
4,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.585,00
66.731,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
47.780,00
547.867,00
8,7%
Καζάς Μεσαορίας:
179,00
2.678,00
6,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
1.237,00
48.509,00
2,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
39.913,00
807.336,00
4,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
192.203,00
2.797.277,50
6,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed Gavas
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 5.520,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 2.850,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 15.025,00
Mehmed γιος του Ξανθού Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 2.125,00
Ahmed γιος του Seyyid Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 1.470,00
Hüseyin γιος του Seyyid Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 185,00
Hasan γιος του Seyyid Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 185,00
Mehmed γιος του Seyyid Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 75,00
'Ömer γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 2.730,00
Osman γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λευκόνοικο 1.080,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 292 6.811,50 102.925,00
002   γη με βλάστηση 142 2.242,50 78.730,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 128 1.932,50 70.340,00
004   βαμβάκι 85 1.349,00 65.680,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 84 1.329,00 65.080,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 600,00
007   αμπέλι 3 2,50 250,00
008   αμπέλι (bağ) 3 2,50 250,00
009   δημητριακά 40 581,00 4.410,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 538,00 2.690,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 38 43,00 1.720,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 310,00 8.390,00
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 4,00 300,00
014   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 1,00 150,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 12 305,00 7.940,00
016   άλλη χρήση γης 64 79,00 1.500,00
017   αλώνι (harman) 63 78,00 1.460,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 40,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 86 4.490,00 22.695,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 86 4.490,00 22.695,00
021   άγονο (kıraç) 11 577,00 2.885,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 48 151 1.585,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 47 149 1.565,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 5 50,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 8 80,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 7 30 300,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 9 90,00
007   ελιά (zeytun 2) 25 69 740,00
008   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 2 7 70,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 8 21 235,00
010   συκιές 1 2 20,00
011   συκιές (incir eşcarı) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 129 147 47.780,00
002   σπίτι (hane) 118 118 44.375,00
003   άλλο σπίτι (defa hane) 6 6 3.900,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 10 28 905,00
005   κυψέλη (ari kovani) 8 21 105,00
006   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 6 600,00
007   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 1 1 200,00
008   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.500,00
009   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 106 1.143 19.363,00
002   πρόβατα (agnam) 36 1.061 8.888,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 9 1.700,00
004   φοράδα (kisrak) 5 6 1.250,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   καμήλα (deve) 2 3 700,00
007   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 1 100,00
008   αγελάδα (inek) 51 57 4.550,00
009   δαμαλάκι (dana) 27 29 1.450,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 27 29 1.450,00
011   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
012   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 3 6 800,00
013   μουλάρι (katir) 5 5 2.500,00
014   βόδι (öküz) 4 8 1.025,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 3, 2020, 2 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λευκόνοικο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5705/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό