Όνομα: Λευκόνοικο
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefkonuk
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lefkonoiko
Λευκόνοικο
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lefkoniko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 70.253,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
44.880,0 625,0 17.260,0 7.998,0
63,9% 0,9% 24,6% 11,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
118,00
2.171,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.398,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
292,00
4.064,00
7,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
2.800,50
60.201,63
4,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
44.880,00
785.033,00
5,7%
Καζάς Μεσαορίας:
48,00
442,00
10,9%
Καζάς Μεσαορίας:
129,00
2.382,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
55,00
4.050,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
18,00
752,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
625,00
48.731,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
17.260,00
258.767,00
6,7%
Καζάς Μεσαορίας:
179,00
2.678,00
6,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
628,00
34.250,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.998,00
402.846,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
70.253,00
1.487.147,00
4,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed Gavas
Λευκόνοικο 5.520,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Hasan
Λευκόνοικο 2.850,00
Mehmed γιος του Ahmed
Λευκόνοικο 15.025,00
Mehmed γιος του Ξανθού Osman
Λευκόνοικο 2.125,00
Ahmed γιος του Seyyid Ali
Λευκόνοικο 1.470,00
Hüseyin γιος του Seyyid Ali
Λευκόνοικο 185,00
Hasan γιος του Seyyid Ali
Λευκόνοικο 185,00
Mehmed γιος του Seyyid Ali
Λευκόνοικο 75,00
'Ömer γιος του Osman
Λευκόνοικο 2.730,00
Osman γιος του Osman
Λευκόνοικο 1.080,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 292 3.602,00 55.460,00
002   γη με βλάστηση 142 1.469,00 44.210,00
003   128 1.214,00 36.420,00
004   βαμβάκι 85 667,00 33.280,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 84 647,00 32.680,00
006   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 20,00 600,00
007   αμπέλι 3 1,50 150,00
008   αμπέλι (bağ) 3 1,50 150,00
009   δημητριακά 40 545,50 2.990,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 538,00 2.690,00
011   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 38 7,50 300,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 255,00 7.790,00
013   κήπος με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (dolaplı bağçe) 1 4,00 300,00
014   οπωρώνας με αλακάτι (μαγγανοπήγαδο) (meyveli ve dolaplı bağçe) 1 1,00 150,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 12 250,00 7.340,00
016   64 19,00 300,00
017   αλώνι (harman) 63 18,00 260,00
018   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 40,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 86 2.114,00 10.950,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 86 2.114,00 10.950,00
021   άγονο (kıraç) 11 477,00 2.385,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 48 97 995,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 47 95 975,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytuni) 1 5 50,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (ova zeytun) 1 8 80,00
005   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 7 25 250,00
006   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 7 70,00
007   ελιά (zeytun 2) 25 28 280,00
008   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 2 7 70,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 8 15 175,00
010   συκιές 1 2 20,00
011   συκιές (incir eşcarı) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 129 22 21.060,00
002   σπίτι (hane) 118 2 17.700,00
003   defa hane 6 1 3.000,00
004   10 19 860,00
005   κυψέλη (ari kovani) 8 12 60,00
006   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 6 600,00
007   μάντρα για καμήλες (develi̇k) 1 1 200,00
008   βοηθητικές κατασκευές 1 1 2.500,00
009   σπίτι με αυλή (hane havlu) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 179 647 10.948,00
002   πρόβατα (agnam) 36 606 4.848,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 5 1.100,00
004   φοράδα (kisrak) 5 3 850,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 50,00
006   καμήλα (deve) 2 3 700,00
007   νεαρή καμήλα ([deve] küçüğü) 1 1 100,00
008   αγελάδα (inek) 51 9 1.350,00
009   δαμαλάκι (dana) 27 3 150,00
010   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 27 3 150,00
011   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
012   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 3 2 600,00
013   μουλάρι (katir) 5 1 500,00
014   βόδι (öküz) 77 23 2.450,00
015   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 73 19 1.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 3, 2020, 2 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λευκόνοικο. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5705/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό