Όνομα: Ακανθού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akatu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akanthou
Ακανθού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akanthou Akatu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 43.832,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
11.680,0 20.385,0 7.150,0 7.222,0
26,6% 46,5% 16,3% 16,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
78,00
2.171,00
3,6%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
77,00
2.398,00
3,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
211,00
4.064,00
5,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
1.050,88
60.201,63
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
11.680,00
785.033,00
1,5%
Καζάς Μεσαορίας:
118,00
442,00
26,7%
Καζάς Μεσαορίας:
96,00
2.382,00
4,0%
Καζάς Μεσαορίας:
807,00
4.050,00
19,9%
Καζάς Μεσαορίας:
12,00
752,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
20.385,00
48.731,00
41,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.150,00
258.767,00
2,8%
Καζάς Μεσαορίας:
81,00
2.678,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
687,00
34.250,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
7.222,00
402.846,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
43.832,00
1.487.147,00
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
Ακανθού 2.885,00
Karamanlı Mehmed
Ακανθού 1.240,00
Hasan γιος του Mehmed
Ακανθού 610,00
Γιωρκής γιος του Αναστάση
Ακανθού 1.675,00
Αργύρης γιος του Αναστάση
Ακανθού 1.290,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
Ακανθού 1.075,00
Νικόλας γιος του Χριστόδουλου
Ακανθού 250,00
Γιακουμής γιος του Αναστάση
Ακανθού 1.380,00
Λιασής γιος του Παυλή
Ακανθού 1.512,50
Λουίζος γιος του Γιαννή
Ακανθού 1.662,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 211 1.089,88 13.610,00
002   γη με βλάστηση 92 27,63 1.437,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 45 4,63 475,00
004   καλλιέργειες μουριάς 45 4,63 475,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 7 3,00 300,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 38 1,63 175,00
007   44 21,00 812,50
008   11 1,50 185,00
009   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 11 1,50 185,00
010   βαμβάκι 1 10,00 300,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 10,00 300,00
012   αμπέλι 16 6,50 177,50
013   αμπέλι (bağ) 16 6,50 177,50
014   δημητριακά 16 3,00 150,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 16 3,00 150,00
016   μικτές καλλιέργειες 2 1,00 100,00
017   κήπος με μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutlu ve meyveli bağçe) 2 1,00 100,00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 50,00
019   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
020   58 47,25 852,50
021   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
022   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,75 60,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 51 43,50 525,00
024   μερίδιο νερού (su hissesi) 3 1,00 172,50
025   μάντρα (mandira) 1 1,00 75,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 61 1.015,00 11.320,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 61 1.015,00 11.320,00
028   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 10,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 118 1.112 21.950,00
002   ελιές 84 1.026 21.590,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 35 350,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 10 150,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 9 166 9.540,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 64 586 8.615,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 62 1.240,00
008   ελιά (zeytun 2) 6 157 1.595,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
010   χαρουπιές 34 86 360,00
011   χαρουπιά (harub 2) 17 50 205,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
013   χαρουπιές (harub eşcarı) 15 31 130,00
014   χαρουπιά (harub ağacı) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 96 18 8.375,00
002   σπίτι (hane) 79 1 4.410,00
003   κατάστημα (dükkan) 1 1 200,00
004   εργαστήρι επεξεργασίας ελιών (zeytun karhanesi) 1 1 200,00
005   αγροτικά κτήρια 6 2 435,00
006   μάντρα (mandıra) 5 1 335,00
007   μάντρα και σπίτι (mandıra ve hane) 1 1 100,00
008   1 11 55,00
009   κυψέλη (ari kovani) 1 11 55,00
010   Μύλοι 9 3 3.275,00
011   ελαιόμυλος (zeytun değirmanı) 2 1 400,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 6 1 375,00
013   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
014   νερόμυλος (su değirmeni) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 81 692 7.672,00
002   πρόβατα (agnam) 21 684 6.122,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 2 275,00
004   φοράδα (kisrak) 5 1 200,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 75,00
006   αγελάδα (inek) 7 2 400,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 1 300,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 1 300,00
009   βόδι (öküz) 47 4 875,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 34 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:01 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακανθού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5706/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό