Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5706
UUID βάσης δεδομένων: 0b56d789-51f3-4f6a-b4d6-fa69d5f1e5ca
Όνομα: Ακανθού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Akatu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Akanthou
Ακανθού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Akanthou Akatu
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 101.574,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
33.207,5 30.970,0 18.075,0 19.322,0
32,7% 30,5% 17,8% 19,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
78,00
2.171,00
3,6%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
77,00
2.398,00
3,2%
Καζάς Μεσαορίας:
77,00
2.402,00
3,2%
Καζάς Μεσαορίας:
211,00
4.064,00
5,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
3.081,88
114.431,13
2,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
33.207,50
1.375.343,50
2,4%
Καζάς Μεσαορίας:
118,00
442,00
26,7%
Καζάς Μεσαορίας:
96,00
2.382,00
4,0%
Καζάς Μεσαορίας:
1.839,00
5.906,00
31,1%
Καζάς Μεσαορίας:
105,00
3.048,00
3,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
30.970,00
66.731,00
46,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
18.075,00
547.867,00
3,3%
Καζάς Μεσαορίας:
81,00
2.678,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
940,00
48.509,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
19.322,00
807.336,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
101.574,50
2.797.277,50
3,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακανθού 2.885,00
Karamanlı Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακανθού 1.240,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ακανθού 610,00
Γιωρκής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 1.675,00
Αργύρης γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 1.290,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 1.075,00
Νικόλας γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 250,00
Γιακουμής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 1.380,00
Λιασής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 1.512,50
Λουίζος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ακανθού 1.662,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 211 3.081,88 33.207,50
002   γη με βλάστηση 92 71,63 4.510,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 45 24,63 2.450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 45 24,63 2.450,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 7 5,00 500,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 38 19,63 1.950,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 44 44,00 1.810,00
008   λαχανικό 11 6,50 585,00
009   λαχανόκηπος (sebze bağçe) 11 6,50 585,00
010   βαμβάκι 1 10,00 300,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 10,00 300,00
012   αμπέλι 16 16,00 565,00
013   αμπέλι (bağ) 16 16,00 565,00
014   δημητριακά 16 11,50 360,00
015   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 16 11,50 360,00
016   μικτές καλλιέργειες 2 2,00 200,00
017   κήπος με μουριές και άλλα οπωροφόρα (dutlu ve meyveli bağçe) 2 2,00 200,00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1,00 50,00
019   κήπος (bağçe) 1 1,00 50,00
020   άλλη χρήση γης 58 60,25 1.852,50
021   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
022   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 0,75 60,00
023   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 51 56,50 1.525,00
024   μερίδιο νερού (su hissesi) 3 1,00 172,50
025   μάντρα (mandira) 1 1,00 75,00
026   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 61 2.950,00 26.845,00
027   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 61 2.950,00 26.845,00
028   άγονο χωράφι (kiraç tarlası) 1 10,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 118 1.839 30.970,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 84 1.717 30.340,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 35 350,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 10 150,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 9 196 9.990,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 64 1.237 16.765,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 62 1.240,00
008   ελιά (zeytun 2) 6 167 1.745,00
009   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
010   χαρουπιές 34 122 630,00
011   χαρουπιά (harub 2) 17 66 300,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 10,00
013   χαρουπιές (harub eşcarı) 15 51 305,00
014   χαρουπιά (harub ağacı) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 96 105 18.075,00
002   σπίτι (hane) 79 79 13.960,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 200,00
004   εργαστήρι επεξεργασίας ελιών (zeytun karhanesi) 1 1 200,00
005   αγροτικά κτήρια 6 6 435,00
006   μάντρα (mandıra) 5 5 335,00
007   μάντρα και σπίτι (mandıra ve hane) 1 1 100,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 11 55,00
009   κυψέλη (ari kovani) 1 11 55,00
010   Μύλοι 9 8 3.425,00
011   ελαιόμυλος (zeytun değirmanı) 2 2 400,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 6 5 525,00
013   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
014   νερόμυλος (su değirmeni) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 47 905 10.572,00
002   πρόβατα (agnam) 21 879 7.122,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 6 1.075,00
004   φοράδα (kisrak) 5 5 1.000,00
005   πουλάρι (tay) 1 1 75,00
006   αγελάδα (inek) 7 7 750,00
007   δαμαλάκι (dana) 3 3 350,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 3 3 350,00
009   βόδι (öküz) 13 13 1.625,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:01 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ακανθού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5706/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό