Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5707
UUID βάσης δεδομένων: a8e9d716-83dc-4a1a-9551-e0b47204f24f
Όνομα: Φλαμούδι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fılamuda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Flamoudi
Φλαμούδι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phlamoudhi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.945,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.070,0 3.375,0 4.360,0 5.140,0
24,0% 19,9% 25,7% 30,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.171,00
0,9%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
35,00
2,9%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
2.398,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
23,00
2.402,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
28,00
4.064,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
424,00
114.431,13
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4.070,00
1.375.343,50
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
16,00
442,00
3,6%
Καζάς Μεσαορίας:
24,00
2.382,00
1,0%
Καζάς Μεσαορίας:
319,00
5.906,00
5,4%
Καζάς Μεσαορίας:
35,00
3.048,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.375,00
66.731,00
5,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4.360,00
547.867,00
0,8%
Καζάς Μεσαορίας:
19,00
2.678,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
391,00
48.509,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5.140,00
807.336,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
16.945,00
2.797.277,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Πετρής γιος του Κότα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 1.250,00
Γιαννής γιος του Λύσανδρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 205,00
İbrahim γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φλαμούδι 2.275,00
Λουιζής γιος του Φώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 680,00
Havva Hatun
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φλαμούδι 160,00
Γιαννής Φώτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 230,00
Γιακουμής Φώτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 885,00
Γιακουμής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 260,00
Γιωρκής υπηρέτης του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 1.655,00
Λουίζος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φλαμούδι 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 28 424,00 4.070,00
002   γη με βλάστηση 19 53,00 1.760,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 53,00 1.760,00
004   βαμβάκι 2 35,00 1.250,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 35,00 1.250,00
006   αμπέλι 11 12,00 350,00
007   αμπέλι (bağ) 11 12,00 350,00
008   δημητριακά 6 6,00 160,00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 6,00 160,00
010   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
011   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 370,00 2.300,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 370,00 2.300,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 319 3.375,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 319 3.375,00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 100,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 13 234 2.525,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 50 500,00
006   ελιά (zeytun 2) 1 25 250,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 35 4.360,00
002   σπίτι (hane) 21 21 4.200,00
003   σπίτι με ελιές (hane ma zeytun) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 12 60,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 12 60,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 386 4.015,00
002   πρόβατα (agnam) 8 380 3.040,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 2 2 150,00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
009   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φλαμούδι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5707/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό