Όνομα: Φλαμούδι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fılamuda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Flamoudi
Φλαμούδι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phlamoudhi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μεικτός οικισμός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16,945.00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4,070.0 3,375.0 4,360.0 5,140.0
24.0% 19.9% 25.7% 30.3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
19.00
2,171.00
0.9%
Καζάς Μεσαορίας:
1.00
35.00
2.9%
Καζάς Μεσαορίας:
23.00
2,398.00
1.0%
Καζάς Μεσαορίας:
23.00
2,402.00
1.0%
Καζάς Μεσαορίας:
28.00
4,064.00
0.7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
424.00
114,431.12
0.4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
4,070.00
1,375,343.50
0.3%
Καζάς Μεσαορίας:
16.00
442.00
3.6%
Καζάς Μεσαορίας:
24.00
2,382.00
1.0%
Καζάς Μεσαορίας:
319.00
5,906.00
5.4%
Καζάς Μεσαορίας:
35.00
3,048.00
1.1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3,375.00
66,731.00
5.1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
4,360.00
547,867.00
0.8%
Καζάς Μεσαορίας:
19.00
2,678.00
0.7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
391.00
48,509.00
0.8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
5,140.00
807,336.00
0.6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
16,945.00
2,797,277.50
0.6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Πετρής γιος του Κότα
Φλαμούδι 1,250.00
Γιαννής γιος του Λύσανδρου
Φλαμούδι 205.00
İbrahim γιος του Ali
Φλαμούδι 2,275.00
Λουιζής γιος του Φώτη
Φλαμούδι 680.00
Havva Hatun
Φλαμούδι 160.00
Γιαννής Φώτης
Φλαμούδι 230.00
Γιακουμής Φώτης
Φλαμούδι 885.00
Γιακουμής γιος του Γιαννή
Φλαμούδι 260.00
Γιωρκής υπηρέτης του Λουίζου
Φλαμούδι 1,655.00
Λουίζος
Φλαμούδι 0.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 28 424.00 4,070.00
002   γη με βλάστηση 19 53.00 1,760.00
003   19 53.00 1,760.00
004   βαμβάκι 2 35.00 1,250.00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 35.00 1,250.00
006   αμπέλι 11 12.00 350.00
007   αμπέλι (bağ) 11 12.00 350.00
008   δημητριακά 6 6.00 160.00
009   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 6 6.00 160.00
010   1 1.00 10.00
011   αλώνι (harman) 1 1.00 10.00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 370.00 2,300.00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 370.00 2,300.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 16 319 3,375.00
002   ελιές 16 319 3,375.00
003   ελιές (zeytun eşcarı) 1 10 100.00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 13 234 2,525.00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 50 500.00
006   ελιά (zeytun 2) 1 25 250.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 24 35 4,360.00
002   σπίτι (hane) 21 21 4,200.00
003   σπίτι με ελιές (hane ma zeytun) 1 1 200.00
004   αγροτικά κτήρια 2 2 100.00
005   μάντρα (mandıra) 2 2 100.00
006   1 12 60.00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 12 60.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 19 391 5,140.00
002   πρόβατα (agnam) 8 380 3,040.00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400.00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 400.00
005   αγελάδα (inek) 2 2 150.00
006   δαμαλάκι (dana) 1 1 50.00
007   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50.00
008   μουλάρι (katir) 1 1 300.00
009   βόδι (öküz) 6 6 1,250.00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 5 1,125.00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φλαμούδι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5707/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό