Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5709
UUID βάσης δεδομένων: 533bf747-8841-41df-ad2e-767e31ffc256
Όνομα: Μελούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Malunda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melounta
Μελούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Malounda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.397,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.397,5 1.070,0 3.820,0 3.110,0
14,9% 11,4% 40,7% 33,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.171,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.398,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.402,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
4.064,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Μεσαορίας:
219,00
114.431,13
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.397,50
1.375.343,50
0,1%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
442,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
2.382,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
109,00
5.906,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
3.048,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
1.070,00
66.731,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.820,00
547.867,00
0,7%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
278,00
48.509,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.110,00
807.336,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
9.397,50
2.797.277,50
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veli 'Ömer γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούντα 2.030,00
Abdurrahman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούντα 1.175,00
Tahtacıoğlu Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούντα 250,00
Muhammed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούντα 1.680,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούντα 895,00
Musa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελούντα 867,50
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 10 219,00 1.397,50
002   γη με βλάστηση 3 2,00 307,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 0,50 7,50
007   καπνά 1 0,50 7,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 0,50 7,50
009   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 216,00 1.080,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 216,00 1.080,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 109 1.070,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 103 1.030,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 103 1.030,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 4 20,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 4 20,00
006   χαρουπιές 1 2 20,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 8 8 3.820,00
002   σπίτι (hane) 6 6 1.120,00
003   Μύλοι 2 2 2.700,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
005   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
006   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 276 2.835,00
002   πρόβατα (agnam) 3 270 2.160,00
003   αγελάδα (inek) 3 4 300,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 2 100,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 2 100,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 2 200,00
007   βόδι (öküz) 2 2 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5709/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό