Όνομα: Μελούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Malunda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melounta
Μελούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Malounda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Μεσαορίας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.637,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.397,5 910,0 3.520,0 2.810,0
16,2% 10,5% 40,8% 32,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.171,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
0,00
35,00
0,0%
Καζάς Μεσαορίας:
6,00
2.398,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
4.064,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Μεσαορίας:
217,50
60.201,63
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Μεσαορίας:
1.397,50
785.033,00
0,2%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
442,00
1,8%
Καζάς Μεσαορίας:
8,00
2.382,00
0,3%
Καζάς Μεσαορίας:
90,00
4.050,00
2,2%
Καζάς Μεσαορίας:
1,00
752,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
910,00
48.731,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
3.520,00
258.767,00
1,4%
Καζάς Μεσαορίας:
10,00
2.678,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Μεσαορίας:
273,00
34.250,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
2.810,00
402.846,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Μεσαορίας:
8.637,50
1.487.147,00
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Veli 'Ömer γιος του Hüseyin
Μελούντα 2.030,00
Abdurrahman γιος του Hüseyin
Μελούντα 1.175,00
Tahtacıoğlu Hüseyin
Μελούντα 250,00
Muhammed γιος του Ahmed
Μελούντα 1.680,00
Ahmed γιος του Hasan
Μελούντα 895,00
Musa γιος του Hasan
Μελούντα 867,50
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 10 219,00 1.397,50
002   γη με βλάστηση 3 2,00 307,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 300,00
006   1 0,50 7,50
007   καπνά 1 0,50 7,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 0,50 7,50
009   1 1,00 10,00
010   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 216,00 1.080,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 216,00 1.080,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 92 910,00
002   ελιές 5 88 880,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 5 88 880,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 2 2 10,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
006   χαρουπιές 1 2 20,00
007   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 8 3 3.720,00
002   σπίτι (hane) 6 1 1.020,00
003   Μύλοι 2 2 2.700,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
005   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
006   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 10 275 3.060,00
002   πρόβατα (agnam) 3 270 2.160,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 250,00
004   δαμαλάκι (dana) 2 1 50,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 2 1 50,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 2 200,00
007   βόδι (öküz) 4 2 650,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 275,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5709/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό